Osastopäällikkönä toimii Elisa Newby.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Johtokunnan Assistenttipalvelut

Johtokunnan assistenttipalvelut -ryhmä tuottaa henkilöassistenttipalveluja johtokunnan jäsenille. Lisäksi ryhmä vastaa johtokunnan ja pankkivaltuuston kokousten kokousjärjestelyistä.

Johtokunnan assistenttipalvelut -ryhmän päällikkö on Elisa Newby.

Kansainvälinen TOIMISTO

Kansainvälinen toimisto valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaalia johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Toimisto vastaa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston ja Kansainvälisen järjestelypankin kokousten valmistelusta. Lisäksi toimisto vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon.

Kansainvälisen toimiston päällikkö on Satu Kivinen.

Lakiasiain yksikkö

Lakiasiain yksikkö vastaa keskitetysti Suomen Pankkiin ja sen toimintaan liittyvästä juridiikasta. Yksikkö osallistuu toimialaansa koskevaan EKPJ-työskentelyyn ja on mukana pankin johtokunnan sekä eurojärjestelmän päätöksentekoon liittyvässä valmistelussa.

Lakiasiain yksikön päällikkö on Jutta Koivisto.

Strategia- ja organisaatioryhmä

Strategia- ja organisaatioryhmä tukee Suomen Pankin johtokuntaa strategisen johtamisen, organisaation kehittämisen ja toiminnan ohjauksen asiantuntijana. Lisäksi ryhmä vastaa toiminnansuunnitteluprosessin hallinnoinnista ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista.

Strategia- ja organisaatioryhmän toiminnasta vastaa osastopäällikkö Elisa Newby.

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö suunnittelee ja ohjaa Suomen Pankin ulkoista ja sisäistä viestintää. Yksikön vastuulla ovat myös käytännön tiedotus sekä pankin intranet- ja internetpalvelut ja julkaisut. Suomen Pankin rahamuseo on osa viestintäyksikköä.

Viestintäyksikön päällikkö on Jenni Hellström.