Siirry sisältöön

Osastopäällikkönä toimii Mika Pösö.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Johtokunnan sihteeripalvelut

Johtokunnan sihteeripalvelut -ryhmä tuottaa henkilöassistenttipalveluja johtokunnan jäsenille. Lisäksi ryhmä vastaa johtokunnan kokousten kokousjärjestelyistä.

Johtokunnan sihteeripalvelut -ryhmän päällikkö on Mika Pösö.

Kansainvälinen TOIMISTO

Kansainvälinen toimisto valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaalia johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Toimisto vastaa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston ja Kansainvälisen järjestelypankin kokousten valmistelusta. Lisäksi toimisto vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon.

Kansainvälisen toimiston päällikkö on Satu Kivinen.

Lakiasiain yksikkö

Lakiasiain yksikkö vastaa keskitetysti Suomen Pankkiin ja sen toimintaan liittyvästä juridiikasta. Yksikkö osallistuu toimialaansa koskevaan EKPJ-työskentelyyn ja on mukana pankin johtokunnan sekä eurojärjestelmän päätöksentekoon liittyvässä valmistelussa.

Lakiasiain yksikön päällikkö on Maritta Nieminen.

Strategia- ja organisaatioryhmä

Strategia- ja organisaatioryhmä tukee Suomen Pankin johtokuntaa strategisen johtamisen, organisaation kehittämisen ja toiminnan ohjauksen asiantuntijana. Lisäksi ryhmä vastaa toiminnansuunnitteluprosessin hallinnoinnista ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista.

Strategia- ja organisaatioryhmän neuvonantajana toimii Jarno Talvitie.

Tiedonhallintatoimisto

Tiedonhallintatoimisto vastaa asiakirja- ja kirjastopalveluista, arkistosta ja kirjaamosta. Kirjasto tarjoaa käyttöön tutkimustoiminnassa ja muussa asiantuntijatyössä tarvittavat kirjat, lehdet ja laajat elektroniset aineistot. Toimisto vastaa myös osin intranetistä ja antaa tietopalvelua sisäisille ja ulkopuolisille asiakkaille.

Tiedonhallintatoimiston päällikkö on Mia Ristimäki. Kirjaamon ja arkiston päällikkö on Hanna-Maarit Järvinen, kirjaston päällikkö Soile Hakonen ja sisällönhallinnan päällikkö Mia Ristimäki.

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö suunnittelee ja ohjaa Suomen Pankin ulkoista ja sisäistä viestintää. Yksikön vastuulla ovat myös käytännön tiedotus sekä pankin intranet- ja internetpalvelut ja julkaisut. Suomen Pankin rahamuseo on osa viestintäyksikköä.

Viestintäyksikön päällikkö on Elisa Newby.