Kaikki uudet luottolaitosluvan saaneet rahalaitokset ovat EKP:n tasetilastoasetuksen perusteella (EKP/2021/2) velvollisia raportoimaan Suomen Pankille. Uudet rahalaitokset otetaan tilastoinnin piiriin pääasiassa kevennetyn raportoinnin mukaan ns. häntäraportoijina. Tällainen rahalaitos raportoi neljännesvuosittain. Raportointivelvoite tulee voimaan samanaikaisesti toiminnan aloittamisen kanssa. Tällä hetkellä raportoija siirtyy täysraportoijaksi, eli kuukausiraportoijaksi, mikäli taseen loppusumma on kolmena perättäisenä raportointiajankohtana 200 miljoonaa euroa.

Tälle sivulle on koottu uudelle rahalaitokselle tarkoitettu materiaali, jossa kerrotaan raportoinnista, vähimmäisvarannoista ja EKP:n raportointiin liittyvistä asetuksista. Lähetämme uusille raportoijille myös saatekirjeen maapostitse instituution nimellä. 

Annamme mielellämme lisätietoa raportoinnista. Voimme tarvittaessa sopia myös tapaamisesta keskustellaksemme tarkemmin viranomaisraportoinnista.

Materiaali: