Oheisella tietopyyntölomakkeella voit tehdä Suomen Pankin julkiseen asialuetteloon kohdistuvia tietopyyntöjä, joilla saat asiaan liittyvät julkiset asiakirjat. Jos et halua tehdä tietopyyntöä sähköisesti, voit ottaa yhteyttä kirjaamoon puhelimitse. Suomen Pankin keskuksen numero on 09 1831. Tietopyyntöön vastaamisaika on normaalisti kaksi viikkoa ja laajoissa tietopyynnöissä neljä viikkoa. Tietopyyntö toimitetaan Suomen Pankin kirjaamoon, joka toimittaa sen eteenpäin asiasta vastaavalle osastolle.

Maksut

Julkisuuslain 34 §:ssä määrättyjen perusteiden mukaisesti Suomen Pankilla on oikeus periä asiakirjapyynnöistä maksu. Pankki perii kopioista maksun kuitenkin vain, mikäli niiden lukumäärä ylittää 30 kappaletta. Tällöin hinta on 0.16 euroa jokaisesta otetusta kopiosta. Suomen Pankki voi kuitenkin periä asiakirjan hakemisesta aiheutuneet todelliset kustannukset aina, mikäli asiakirjaa ei ole laissa tarkoitetulla tavalla yksilöity eikä se näin ollen ole löydettävissä pankin asiakirjahallinnon järjestelmien avulla. Jos salaisten osien poistaminen osittain salassa pidettävästä asiakirjasta ei ole vaivatta tehtävissä, Suomen Pankki perii hakemiskustannusten lisäksi myös salaisten osien poistamisesta aiheutuneet kustannukset. Näissä tapauksissa asiakkaaseen otetaan yhteyttä ennen tietopyynnön toteuttamista.

Tietopyyntölomakkeella annettavat henkilötiedot tallennetaan Suomen Pankin asianhallintajärjestelmään. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy asianhallintaa koskevasta selosteesta osoitteesta www.suomenpankki.fi/tietosuoja.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Tietopyyntölomake

Toimitustapa: *