”Kun käteisen käyttö vähenee, meidän on huolehdittava, että kotitalouksilla säilyy jatkossakin mahdollisuus maksaa keskuspankkirahalla digitalisoituvassa yhteiskunnassa”, sanoo Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki.

Suomen Pankki edistää aktiivisesti uusien maksutapojen kehittämistä

Maksamisessa kaksi voimakkaimmin vaikuttavaa teemaa ovat digitalisaation hyödyntäminen ja reaaliaikaistuminen. Maksamisen odotetaan olevan tehokasta, helppokäyttöistä ja reaaliaikaista.

Eurooppalaisen maksamisen kentällä ajankohtaisin hanke on digitaalinen euro, jota suunnitellaan maksuvälineeksi käteisen rinnalle. Digitaalinen euro vahvistaisi Euroopan strategista riippumattomuutta päivittäismaksamisessa ja edistäisi kilpailua euroalueella.

Tässä kuussa päättyvän kaksi vuotta kestäneen tutkimusvaiheen aikana eurojärjestelmä on tehnyt paljon digitaalisen euron ominaisuuksiin liittyviä valintoja. Digitaalinen euro olisi seteleiden tavoin keskuspankin taseessa olevaa velkaa yleisölle. Sen jakelu tapahtuisi pankkien ja maksulaitosten kautta. ”Digieuron käyttöönotto antaisi kuluttajille mahdollisuuden maksaa keskuspankkirahalla kaikkialla, missä sähköinen maksaminen on mahdollista. Käytännössä kuluttajat voisivat tehdä maksutapahtumia samantapaisilla välineillä kuin nykyisiä sähköisiä maksuja”, täsmentää Välimäki.

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 18.10.2023 kokouksessaan siirtyä digitaalisen euron hankkeen osalta eteenpäin. Nyt vuorossa on kaksi vuotta kestävä valmisteluvaihe, joka on konkreettinen askel lähemmäs tilannetta, jossa eurojärjestelmällä on kyky niin halutessaan laskea digitaalisia euroja liikkeeseen. Neuvosto tekee mahdollisen liikkeeseenlaskupäätöksen digitaalisesta eurosta kuitenkin vasta tulevaisuudessa.

Toisena digitaaliseen maksamiseen liittyvänä hankkeena Suomen Pankki koordinoi maksuneuvoston käynnistämän suomalaisen, eurooppalaisittain yhteensopivan pikamaksuratkaisun syntymistä. Tilisiirtopohjaisen pikamaksamisen kehittäminen lisää sekä vähittäismaksamisen kilpailua että toimintavarmuutta ja tarjoaa uuden, kaikille yhtäläisin ehdoin ja periaattein toimivan maksutavan.

”Suomen Pankin tavoitteena on saada yleisesti käytettävien maksutapojen joukkoon myös maksukorteista riippumaton mobiili pikamaksuratkaisu”, Välimäki toteaa.

Suomen Pankin tehtävänä on huolehtia maksu- ja rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta

Olennainen osa maksu- ja rahoitusjärjestelmän luotettavuutta on finanssisektorin häiriönsietokyky kyberuhkia vastaan. Finanssisektorin kyky torjua kyberuhkia on yleisesti hyvällä tasolla, mutta varautumista on jatkuvasti parannettava muuttuvien uhkien torjumiseksi. Suomen Pankki pyrkii edistämään koko maksu- ja rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä.

Yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautuminen on Suomessa laaja-alaista ja arkipäiväistä. Yritykset tekevät jatkuvuus- ja varautumisjärjestelyjä liiketoiminnan varmistamiseksi. Yksittäisten toimijoiden varautumista voidaan täydentää keskinäisellä koordinaatiolla ja yhteisillä varautumisratkaisuilla. Työ kattaa yksittäiset toimijat, koko toimialan sekä osapuolten välisen yhteistyön.

Eurojärjestelmän kyberstrategia on keskeinen viitekehys, joka mahdollistaa suojautumisen kyberuhkia vastaan eri tasoilla ja tarkoituksenmukaisilla työkaluilla.