Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader förutspår en avmattning i den ekonomiska tillväxten i Kina under de närmaste åren på grund av både strukturella och cykliska faktorer. I år väntas tillväxten vara ca 4 % och stanna kring 3 % under 2025–2026. De statistiska problemen i Kina försvårar bedömningen av det ekonomiska läget.

BNP-tillväxten i Kina var i fjol 5,2 % enligt den officiella statistiken. BOFIT bedömer att landets faktiska ekonomiska tillväxt under de senaste åren varit något långsammare än vad som anges officiellt. Den ekonomiska utvecklingen i början av året har varit relativt stark, pådriven av industrin, men ingen större förändring har skett i den samlade bilden av ekonomin i förhållande till den föregående prognosen. Enligt BOFITs prognos växer den kinesiska ekonomin ca 4 % i år, medan den ekonomiska tillväxten under 2025–2026 förutspås stanna kring 3 %. Kvaliteten på statistiken har delvis försämrats ytterligare, vilket försvårar bedömningen av det ekonomiska läget och ökar osäkerheten i prognosen.

Den ekonomiska tillväxten i Kina hålls tillbaka av befolkningens åldrande, en försämring av företagsklimatet och det kommunistiska partiets hårdnande grepp om ekonomin. Antalet nya fastighetsbyggprojekt och bostadshandeln har minskat betydligt. Spänningarna mellan Kina och dess handelspartners kastar dessutom en skugga över utsikterna för exportindustrin. Inga större lättnader väntas i dessa faktorer under prognosperioden. Skuldkvoterna har stigit till mycket höga nivåer, vilket i förening med de svagare offentliga finanserna begränsar hanteringen av problem och skapar ett tryck på finanspolitiken och den finansiella risktåligheten. För att stärka den ekonomiska tillväxten behövs reformer och allokering av de offentliga medlen till syften som stöder den totala produktiviteten och den inhemska konsumtionen.

"Kina har försökt lägga om fokus för den ekonomiska politiken till att stödja industri och framför allt högteknologi. På grund av krisen i fastighetssektorn har Kina varit tvungen att frångå den ekonomiska tillväxtmodell som drivs av bygginvesteringar. En förskjutning av tyngdpunkten från byggande och infrastrukturinvesteringar mot produktivitetsfrämjande åtgärder skulle vara välkommen”, säger senior ekonom Riikka Nuutilainen från BOFIT.

En statsdriven produktionsökning kan dock leda till slösaktiga investeringar och överkapacitet i många branscher, framför allt då den inhemska efterfrågan är relativt dämpad. Investeringar i produktionskapacitet upprätthåller Kinaexportens redan nu utmärkta priskonkurrenskraft.

”En ökning av den förmånliga exportproduktionen kan leda till större spänningar mellan Kina och dess handelspartners”, konstaterar Nuutilainen.

Prognosen i sin helhet kan läsas på finska på adressen https://www.bofit.fi/fi/ennusteet/viimeisin-kiina-ennuste/ och på engelska på adressen https://www.bofit.fi/en/forecasting/latest-forecast-for-china/.

Ytterligare upplysningar:

senior ekonom Riikka Nuutilainen, riikka.nuutilainen@bof.fi, telefon +358 9 183 25 18

forskningschef Iikka Korhonen, iikka.korhonen@bof.fi, telefon +358 9 183 22 72