Finlands Banks direktion har förordnat pol.dr Meri Obstbaum och pol. dr Kimmo Virolainen till rådgivare åt direktionen. Förordnandena gäller för en period på fem år. Meri Obstbaum svarar också för processen för penningpolitisk beredning. Kimmo Virolainen är chef för processen för den internationella ekonomin.

Meri Obstbaum har sedan 2019 varit prognoschef vid Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning och medlem av den penningpolitiska analysgruppen. Före det har hon tjänstgjort i olika befattningar på Finlands Bank och finansministeriet.

Kimmo Virolainen fortsätter sitt uppdrag som rådgivare åt direktionen. Kimmo Virolainen har varit stf. direktionsmedlem i Finlands Bank och avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet och statistik. Under 2016–2018 var han ställföreträdande direktionsmedlem vid IMF i Washington D.C.