Suomen Pankin johtokunta on määrännyt neuvonantajikseen KTT Meri Obstbaumin ja KTT Kimmo Virolaisen. Tehtävät ovat viiden vuoden määräajaksi. Meri Obstbaumin vastuulla on samanaikaisesti rahapolitiikan valmisteluprosessi. Kimmo Virolainen toimii kansainvälisen talouden prosessin päällikkönä.

Meri Obstbaum on toiminut Suomen Pankin ennustepäällikkönä rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ja rahapolitiikan arviointiryhmän jäsenenä vuodesta 2019. Sitä ennen hän työskenteli eri tehtävissä Suomen Pankissa sekä valtiovarainministeriössä.

Kimmo Virolainen jatkaa johtokunnan neuvontajana. Kimmo Virolainen on toiminut Suomen Pankin vs. johtokunnan jäsenenä sekä rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston osastopäällikkönä. Virolainen työskenteli vuosina 2016–2018 IMF:n johtokunnan varajäsenenä Washington D.C.:ssä.