Siirry sisältöön

Eurooppalaisen Generation €uro -kilpailun ensimmäiselle kierrokselle osallistui Suomessa 38 joukkuetta 12 eri koulusta. Useasta koulusta osallistui enemmän kuin yksi joukkue. Erityisen suosittu kilpailu oli Naantalissa ja Kuopiossa.

Kilpailun seuraavalle kierrokselle pääsevät monivalintatehtävässä koulujen parhaiten pärjänneet joukkueet eli yksi joukkue koulua kohti.

Toiselle kierrokselle pääsevät joukkueet seuraavista kouluista (suluissa joukkueen nimi):

 • Etelä-Tapiolan lukio, Espoo (Brain Drain)
 • Gymnasiet Lärkan, Helsinki (Lärkan 18)
 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK 2019-2020)
 • Kauniaisten lukio (Kauniaisten Lukio Boys)
 • Kerttulin lukio, Turku (Kerttulin kultakalat)
 • Kuopion Lyseon lukio (Wild Guess)
 • Mattlidens gymnasium, Espoo (Interstellar)
 • Mäkelänrinteen lukio, Helsinki (Märsky)
 • Naantalin lukio (Kekynes)
 • Otaniemen lukio, Espoo (Otaniemen Otsot)
 • Vasa övningsskola, Vaasa (Vasa övningsskolas gymnasium)
 • Ålands lyceum, Maarianhamina (Lagarde’s Garde)

Seuraavaksi joukkueita odottaa analyysitehtävä. Tehtävässä joukkueiden tulee ilmoittaa korkopäätöksensä sekä perustella se talouden indikaattoreihin, euroalueen talouden ja rahatalouden kehitykseen sekä inflaationäkymiin perustuvan arvionsa pohjalta. Joukkueita pyydetään tutustumaan myös epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin.

Toinen kierros päättyy 22.1.2020. Suomen Pankin asiantuntijoista koostuva raati arvioi vastaukset ja päättää, mitkä joukkueet pääsevät kansalliseen loppukilpailuun 30.3.2020. 

Generation €uro -kilpailu järjestetään kahdessatoista euromaassa. Kansallisille voittajajoukkueille jaetaan kunniakirjat Euroopan keskuspankissa järjestettävässä palkinnonjakotilaisuudessa, jossa joukkueilla on tilaisuus tavata EKP:n pääjohtaja ja euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajia.

Generation €uro -kilpailun tavoitteena on auttaa keskiasteen opiskelijoita ymmärtämään rahapolitiikkaa ja hahmottamaan sen vaikutusta talouteen. Keskuspankin tehtävät tulevat opiskelijoille tutummiksi, kun he pääsevät tutustumaan korkopäätösten ja muun rahapoliittisen välineistön toimintaan ja käyttämään osaa niistä tiedoista, joita Euroopan keskuspankin neuvosto hyödyntää kokouksissaan. Kilpailulla pyritään myös syventämään opiskelijoiden tietämystä eurojärjestelmästä ja rahoitusalasta. 

Lisätietoa kilpailusta löytyy kilpailusivustolta, osoitteesta www.generationeuro.eu