Siirry sisältöön

Verkostotilaisuuteen osallistui lähes 80 talousosaamisen toimijaverkoston edustajaa. Koko päivän kestävään tilaisuuteen sisältyi aktiivista keskustelua ja yhteistä työpajatyöskentelyä.  Professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta, tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen ja ekonomisti Saara Vaahtoniemi PTT:sta esittelivät talousosaamisen tuoreita kansainvälisiä tutkimustuloksia, joita kommentoivat toimitusjohtaja Juha A. Pantzar Takuusäätiöstä ja yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo K. Kuusela Nordeasta. Oikeusministeriö teetti suomalaisten talousosaamisesta tutkimuksen OECD:n talousopetuksen verkoston (Internationtial Network on Financial Education, INFE) luoman mallin mukaan. Tutkimus tukee talousosaamisen kansallisen strategian toteuttamista.

Tilaisuudessa talousosaamisen strategian ajankohtaisista asioista kertoivat johtava asiantuntija Sanna Helesuo ja erityisasiantuntija Mette Ranta oikeusministeriöstä sekä talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Näyttelypäällikkö Vesa Lepistö Heurekasta kertoi uudesta talousnäyttelyhankkeesta. 

Tilaisuuden työpajaosuudessa pohdittiin talousosaamisen kansainvälisten tutkimustulosten ja käyttäytymistiedon merkitystä käytännön työn näkökulmasta. Sovelsimme pienryhmissä käyttäytymistietoon pohjautuvaa työskentelymenetelmää, jonka avulla voidaan vahvistaa talousosaamisen hankkeiden suunnittelua ja vaikuttavuutta. Työpajan veti erityisasiantuntija Maarit Lassander tiimeineen Valtioneuvoston kanslian Kettu-toiminnasta (Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa).

Tilaisuuden esitysaineisto alla.

Avaussanat Sanne Helesuo, Oikeusministeriö:

Tutkimustulosten esittely Panu Kalmi, Olli-Pekka Ruuskanen ja Saara Vaahtoniemi:

Kommenttipuheenvuoro Juha A. Pantzar:

Kommenttipuheenvuoro Pirjo K. Kuusela:

Ajankohtaista talousosaamisen strategiasta: Mette Ranta, Oikeusministeriö

Tutkimuksesta käytäntöön käyttäytymistieteen keinoin: Maarit Lassander, Emmi Korkalainen ja Maisa Aho

Työpaja: Kokeilun toteutettavuus-vaikuttavuus -analyysi

Loppusanat Anu Raijas, Suomen Pankki