Gå till innehåll

Centralen för ekonomiskt kunnande inleder sin verksamhet vid Finlands Banks myntmuseum i januari 2022. Myntmuseet presenterar pengarnas historia och centralbankens verksamhet. Dess uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet. Centralen för ekonomiskt kunnande främjar finländarnas ekonomiska kunnande och stöder den kommande nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som genomförs under justitieministeriets ledning.

Centralen för ekonomiskt kunnande har samma mål som den nationella strategin för ekonomiskt kunnande: finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen år 2030.

“Finlands Bank ledde strategiarbetet för ekonomiskt kunnande under 2020 med värdefull medverkan av landets centrala aktörer inom ekonomifostran. Banken ser det som viktigt att främja och upprätthålla medborgarnas ekonomiska kunnande, och bäst sker det genom samarbete med våra intressenter. Det är också utgångspunkten för verksamheten vid Centralen för ekonomiskt kunnande“, konstaterar chefdirektör Olli Rehn.

Museiverksamheten vid Myntmuseet fortsätter. I och med att Centralen inleder sin verksamhet blir främjande av ekonomiskt kunnande ett mer framträdande inslag i museets utställningar, visningar och publikevenemang. Verksamheten kommer i gång i full skala först när coronapandemin lättar, men vid Centralen ordnas webbinarier om ekonomi nästan varje vecka också före det.

Invigning av Centralen för ekonomiskt kunnande 27.1.2022

Invigningen av Centralen för ekonomiskt kunnande sänds på webben den 27 januari 2022. Sändningen börjar kl. 15.20 med program från kl. 15.30 till kl. 17.10. Evenemanget är öppet för allmänheten och sänds direkt från Finlands Banks myntmuseum.

Talare är finansminister Annika Saarikko, Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn, Finlands Banks rådgivare för ekonomiskt kunnande Anu Raijas och justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Programledare är Finlands Banks kommunikationschef Jenni Hellström.

Mer information om invigningen av Centralen för ekonomiskt kunnande finns på Myntmuseets webbplats.

Läs mer:

Centralen för ekonomiskt kunnande

Finlands Banks myntmuseum presenterar pengarnas historia och centralbankens verksamhet. Myntmuseet är inrymt i domkyrkans stenfot och ligger granne med Finlands Bank alldeles i centrum av Helsingfors (Snellmansgatan 2). Myntmuseet riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi och samhällsfrågor. Inträdet till museet är fritt. Allmänheten kan besöka utställningen självständigt under museets öppettider, ti–fr kl. 11–17 och lö-sö kl. 11–16. Mer information: https://www.rahamuseo.fi/sv/.