Gå till innehåll

I den första omgången av den europeiska tävlingen Generation €uro deltog sammanlagt 18 lag i Finland. Flera skolor deltog med mer än ett lag. Särskilt populär var tävlingen i Jakobstad och Kuopio. De lag som klarat sig bäst i flervalsuppgiften går vidare till den andra omgången i tävlingen, högst ett lag per skola. Åtta skolor tävlar om en plats i den nationella finalen.

Lagen från följande skolor har kvalificerat sig för andra omgången:

  • Etelä-Tapiolan lukio
  • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
  • Jakobstads Gymnasium
  • Kauniaisten lukio
  • Kimpisen lukio
  • Kuopion lyseon lukio
  • Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
  • Ålands lyceum

Den andra omgången av tävlingen har fullständigt förnyats jämfört med tidigare år och i den andra omgången står nu en videouppgift i tur. Lagen ska producera en video som redogör för ECB-rådets viktigaste beslut på ett penningpolitiskt sammanträde. Målgruppen för videon är unga i 15–19 års åldern och beaktandet av målgruppen är ett av de centrala bedömningskriterierna för uppgiften.

En expertjury från Finlands Bank gör en utvärdering av videouppgiften och beslutar vilka lag som går vidare till den nationella finalen som äger rum i april 2023.

Generation €uro-tävlingen syftar till att hjälpa elever på andra stadiet att förstå penningpolitiken och hur den relaterar till ekonomin som helhet. Eleverna får större inblick i centralbankens uppgifter, då de får sätta sig in i hur räntebeslut fattas och hur andra penningpolitiska verktyg används och själva tillämpa en del av den statistik som ECB-rådet använder på sina sammanträden. Målet är också att fördjupa elevernas kunskaper om Eurosystemet och finansbranschen. Mer information om tävlingen finns på Finlands Banks webbplats.