Gå till innehåll

Spel är ett bekant tidsfördriv för de flesta och därför är det lätt att motivera unga att spela. Inlärningen sker nästan av sig själv under spelets gång och i växelverkan med andra. Spelen har likheter med de nationalekonomiska teorierna om ekonomiska strukturer.

På webbplatsen Spel i ekonomiundervisningen finns information om digitala spel i ekonomi samt lärmiljöer, rollspel, företagsstimuleringar, aktiemarknadsspel, brädspel och rymningsspel. Utöver dessa får lärarna tips på hur de kan utnyttja spel som ett stöd i undervisningen.

På webbplatsen finns också forskningsdata om effekterna av spel och spelifierade lärmiljöer på kunskaperna i ekonomi. Forskningsresultaten visar att spel har en positiv inverkan på inlärningen av ekonomi, framför allt på det ekonomiska kunnandet. Däremot ger undersökningarna inte entydiga resultat vad gäller konsekvenserna för det ekonomiska beteendet.

Webbplatsen har tagits fram i samarbete med professorn i ekonomi vid Vasa universitet, Panu Kalmi.

Läs mer på webbplatsen Spel i ekonomiundervisningen och kolla spelen!