Gå till innehåll

Lagen från följande gymnasier (i alfabetisk ordning) har kvalificerat sig för Generation €uro-tävlingens nationella final:

  • Etelä-Tapiolan lukio, Esbo
  • Kuopion klassillinen lukio
  • Ålands lyceum, Mariehamn

Kuopion klassillinen lukio når för första gången en topptreplacering i Generation €uro-tävlingen, medan Etelä-Tapiolan lukio och Ålands lyceum ofta hört till finalisterna under tidigare år.

I den andra tävlingsomgången hade lagen i uppgift att ta fram en skriftlig analys av det ekonomiska läget och inflationsutsikterna i euroområdet och fatta beslut om styrräntan och andra penningpolitiska åtgärder. Svaren bedömdes av en expertjury från Finlands Bank, som också valde ut finalisterna.

De lag som har gått vidare till den tredje omgången deltar den 14 april 2021 i Generation €uro-finalen, som på grund av coronapandemin arrangeras på webben. Lagen ska presentera och muntligt motivera sitt nya förslag till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder.

Syftet med den europeiska Generation €uro-tävlingen är att hjälpa gymnasieelever och andra elever på andra stadiet att förstå penningpolitiken och bilda sig en uppfattning om dess konsekvenser för ekonomin. Eleverna får större inblick i centralbankens uppgifter då de får sätta sig in i hur räntebeslut fattas och hur andra penningpolitiska verktyg används och tillämpa en del av den information som ECB-rådet utnyttjar på sina sammanträden. Ett ytterligare syfte är att fördjupa elevernas kännedom om Eurosystemet och finansbranschen.

Grattis till finalisterna och tack till alla deltagande lag!