Gå till innehåll

Lagen från följande gymnasier har kvalificerat sig för den nationella finalen i Generation €uro-tävlingen (i bokstavsordning):

  • Kimpisen lukio, Villmanstrand
  • Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, Tammerfors
  • Ålands lyceum, Mariehamn

Den andra omgången av tävlingen hade fullständigt förnyats jämfört med tidigare år. Lagen hade till uppgift att producera en video som redogör för ECB-rådets viktigaste beslut på ett penningpolitiskt sammanträde. Målgruppen för videon var unga i 15–19 års åldern, och beaktandet av målgruppen var ett av de centrala bedömningskriterierna för uppgiften. En expertjury från Finlands Bank bedömde bidragen och valde deltagarna till den nationella finalen.

Grattis till finalisterna och tack till de deltagande lagen!

Vi inbjuder de lag som tagit sig till finalomgången till den nationella finalen som ordnas på Finlands Banks myntmuseum onsdagen den 19 april. Liksom i den andra omgången har också uppgiften i den tredje omgången förnyats.

Vi utmanar de lag som deltar i finalomgången att dryfta Europeiska centralbankens roll och klimatförändringarna samt vilka effekter de har på de ungas eget liv. Uppgiften består av en presentation av ämnet och lagens paneldiskussioner.

I Generation €uro tävlar fyrmannalag tillsammans med en lärare och i tävlingen testas elevernas kunskaper i penningpolitik. Generation €uro-tävlingen ordnas i flera euroländer. Arrangör i Finland är Finlands Bank. Tävlingen kulminerar under våren i den nationella finalen och en internationell prisutdelningsceremoni som ordnas i Europeiska centralbankens regi i Frankfurt.

Generation €uro-tävlingen syftar till att hjälpa elever på andra stadiet att förstå penningpolitiken och hur den relaterar till ekonomin som helhet. Eleverna får större inblick i centralbankens uppgifter, då de får sätta sig in i hur räntebeslut fattas och hur andra penningpolitiska verktyg används och själva tillämpa en del av den statistik som ECB-rådet använder på sina sammanträden. Målet är också att fördjupa elevernas kunskaper om Eurosystemet och finansbranschen. Mer information om tävlingen finns på Finlands Banks webbplats.