Finlands Bank - Framsidan

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,25%
Gäller från 12.6.2024
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,50%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,75%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

14.6 Förändring 13.6 Föregående månad
1 mån 3,579 -0,020
3 mån. 3,715 -0,004
12 mån. 3,672 -0,006
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
13.6 Förändring 12.6 Föregående månad
€STR 3,661 -0,001

Andra räntor

Grundränta
4,25%
Gäller 1.1―30.6.2024
Dröjsmålsränta
11,50% 4 §
12,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2024