Finlands Bank - Framsidan

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,50%
Gäller från 20.9.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
4,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

20.2 Förändring 19.2 Föregående månad
1 mån 3,895 +0,044
3 mån. 3,943 +0,011
12 mån. 3,686 +0,016
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
20.2 Förändring 19.2 Föregående månad
€STR 3,911 +0,001

Andra räntor

Grundränta
4,25%
Gäller 1.1―30.6.2024
Dröjsmålsränta
11,50% 4 §
12,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2024