Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,50%
Gäller från 27.7.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
0,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

15.8 Förändring 12.8 Föregående månad
1 mån -0,016 +0,019
3 mån. 0,339 +0,006
12 mån. 1,158 -0,005
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
15.8 Förändring 12.8 Föregående månad
€STR -0,088 0,000

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2022