Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,50%
Gäller från 20.9.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
4,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

21.5 Förändring 20.5 Föregående månad
1 mån 3,785 -0,022
3 mån. 3,823 +0,001
12 mån. 3,680 +0,007
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
21.5 Förändring 20.5 Föregående månad
€STR 3,912 +0,008

Andra räntor

Grundränta
4,25%
Gäller 1.1―30.6.2024
Dröjsmålsränta
11,50% 4 §
12,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2024