Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,25%
Gäller från 12.6.2024
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,50%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,75%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

21.6 Förändring 20.6 Föregående månad
1 mån 3,600 +0,002
3 mån. 3,686 -0,014
12 mån. 3,622 +0,014
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
20.6 Förändring 19.6 Föregående månad
€STR 3,663 0,000

Andra räntor

Grundränta
4,25%
Gäller 1.1―30.6.2024
Dröjsmålsränta
11,50% 4 §
12,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2024