Valutakurser

16.10 Förändring 15.10 Föregående månad
EUR / USD 1,1025 +0,002
EUR / GBP 0,8656 -0,005
EUR / JPY 119,90 +0,670
EUR / SEK 10,8358 +0,013

Bloggar

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euribor räntor

16.10 Förändring 15.10 Föregående månad
1 mån -0,458 0,000
3 mån. -0,410 +0,008
12 mån. -0,299 +0,004
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2019