Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

27.10 Förändring 26.10 Föregående månad
1 mån -0,558 -0,002
3 mån. -0,556 -0,006
12 mån. -0,473 +0,001
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
26.10 Förändring 25.10 Föregående månad
€STR -0,570 +0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.7―31.12.2021
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2021