Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
3,75%
Gäller från 10.5.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,00%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,25%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

29.5 Förändring 26.5 Föregående månad
1 mån 3,213 +0,014
3 mån. 3,483 +0,021
12 mån. 3,982 +0,027
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
29.5 Förändring 26.5 Föregående månad
€STR 3,147 -0,005

Andra räntor

Grundränta
2,50%
Gäller 1.1―30.6.2023
Dröjsmålsränta
9,50% 4 §
10,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2023