ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

18.2 Förändring 17.2 Föregående månad
1 mån -0,480 0,000
3 mån. -0,403 +0,010
12 mån. -0,292 +0,002
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
18.2 Förändring 17.2 Föregående månad
€STR -0,536 +0,005

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2020