SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

26.10 Förändring 23.10 Föregående månad
1 mån -0,539 0,000
3 mån. -0,509 +0,003
12 mån. -0,463 +0,001
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
26.10 Förändring 23.10 Föregående månad
€STR -0,552 +0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.7―30.12.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―30.12.2020