Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
2,50%
Gäller från 21.12.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
2,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
2,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

27.1 Förändring 26.1 Föregående månad
1 mån 2,130 +0,053
3 mån. 2,492 +0,024
12 mån. 3,356 +0,004
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
27.1 Förändring 26.1 Föregående månad
€STR 1,906 +0,002

Andra räntor

Grundränta
2,50%
Gäller 1.1―30.6.2023
Dröjsmålsränta
9,50% 4 §
10,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2023