ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 16.3.2016
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,40%

Euribor räntor

18.6 Förändring 15.6 Föregående månad
1 mån -0,370 0,000
3 mån. -0,323 -0,002
12 mån. -0,184 -0,001
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2018
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2018