Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,50%
Gäller från 20.9.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
4,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

29.9 Förändring 28.9 Föregående månad
1 mån 3,847 +0,002
3 mån. 3,952 -0,003
12 mån. 4,228 +0,007
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
28.9 Förändring 27.9 Föregående månad
€STR 3,906 +0,001

Andra räntor

Grundränta
3,75%
Gäller 1.7―31.12.2023
Dröjsmålsränta
11,00% 4 §
12,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2023