Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

23.6 Förändring 22.6 Föregående månad
1 mån -0,553 0,000
3 mån. -0,538 +0,002
12 mån. -0,478 -0,001
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
23.6 Förändring 22.6 Föregående månad
€STR -0,563 +0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2021
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2021