Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

21.1 Förändring 20.1 Föregående månad
1 mån -0,559 +0,002
3 mån. -0,552 +0,001
12 mån. -0,462 -0,002
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
13.1 Förändring 12.1 Föregående månad
€STR -0,578 0,000

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2022

;