Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
1,25%
Gäller från 14.9.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
1,50%
Räntan på inlåningsfaciliteten
0,75%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

3.10 Förändring 30.9 Föregående månad
1 mån 0,674 -0,005
3 mån. 1,185 +0,012
12 mån. 2,500 -0,056
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
3.10 Förändring 30.9 Föregående månad
€STR 0,656 +0,014

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2022