Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

20.5 Förändring 19.5 Föregående månad
1 mån -0,535 +0,007
3 mån. -0,348 0,000
12 mån. 0,353 +0,009
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
19.5 Förändring 18.5 Föregående månad
€STR -0,585 0,000

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2022