SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

23.1 Förändring 22.1 Föregående månad
1 mån -0,467 -0,001
3 mån. -0,386 +0,004
12 mån. -0,247 -0,005
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
23.1 Förändring 22.1 Föregående månad
€STR -0,537 -0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2020