Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

23.6 Förändring 22.6 Föregående månad
1 mån -0,528 -0,016
3 mån. -0,186 -0,014
12 mån. 1,089 -0,019
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
22.6 Förändring 21.6 Föregående månad
€STR -0,579 +0,003

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2022