ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 16.3.2016
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,40%

Euribor räntor

14.6 Förändring 13.6 Föregående månad
1 mån -0,378 -0,002
3 mån. -0,318 0,000
12 mån. -0,171 -0,003
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2019