Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
1,25%
Gäller från 14.9.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
1,50%
Räntan på inlåningsfaciliteten
0,75%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

23.9 Förändring 22.9 Föregående månad
1 mån 0,698 +0,018
3 mån. 1,153 +0,033
12 mån. 2,500 +0,058
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
23.9 Förändring 22.9 Föregående månad
€STR 0,662 +0,001

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2022