SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

12.12 Förändring 11.12 Föregående månad
1 mån -0,464 -0,008
3 mån. -0,395 -0,002
12 mån. -0,266 +0,006
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
12.12 Förändring 11.12 Föregående månad
€STR -0,544 0,000

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2019