Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
3,50%
Gäller från 22.3.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
3,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

24.3 Förändring 23.3 Föregående månad
1 mån 2,928 +0,026
3 mån. 3,025 +0,035
12 mån. 3,533 -0,045
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
24.3 Förändring 23.3 Föregående månad
€STR 2,899 0,000

Andra räntor

Grundränta
2,50%
Gäller 1.1―30.6.2023
Dröjsmålsränta
9,50% 4 §
10,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2023