Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
2,00%
Gäller från 2.11.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
2,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
1,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

29.11 Förändring 28.11 Föregående månad
1 mån 1,497 +0,005
3 mån. 1,984 +0,030
12 mån. 2,892 0,000
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
29.11 Förändring 28.11 Föregående månad
€STR 1,402 -0,001

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2022