Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,50%
Gäller från 27.7.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
0,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

17.8 Förändring 16.8 Föregående månad
1 mån -0,014 +0,014
3 mån. 0,351 +0,018
12 mån. 1,146 +0,028
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
17.8 Förändring 16.8 Föregående månad
€STR -0,087 0,000

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2022