Finlands Bank - Framsidan

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,50%
Gäller från 20.9.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
4,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

1.12 Förändring 30.11 Föregående månad
1 mån 3,869 +0,001
3 mån. 3,960 -0,004
12 mån. 3,902 -0,024
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
30.11 Förändring 29.11 Föregående månad
€STR 3,891 -0,011

Andra räntor

Grundränta
3,75%
Gäller 1.7―31.12.2023
Dröjsmålsränta
11,00% 4 §
12,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2023