Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
3,75%
Gäller från 10.5.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,00%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,25%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

2.6 Förändring 1.6 Föregående månad
1 mån 3,218 +0,008
3 mån. 3,490 +0,028
12 mån. 3,875 0,000
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
1.6 Förändring 31.5 Föregående månad
€STR 3,147 +0,003

Andra räntor

Grundränta
2,50%
Gäller 1.1―30.6.2023
Dröjsmålsränta
9,50% 4 §
10,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2023