ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 16.3.2016
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,40%

Euribor räntor

22.8 Förändring 21.8 Föregående månad
1 mån -0,415 -0,006
3 mån. -0,418 +0,005
12 mån. -0,386 +0,013
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2019