ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

6.8 Förändring 5.8 Föregående månad
1 mån -0,512 +0,003
3 mån. -0,474 -0,007
12 mån. -0,340 +0,004
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
6.8 Förändring 5.8 Föregående månad
€STR -0,553 -0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.7―30.12.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―30.12.2020