​Governor Erkki Liikanen
Finlands Bank
Hur de nationella centralbankerna påverkar ECB:s penningpolitik: mål och reaktioner på kriserna
Finnish-Swedish Chamber of Commerce (FINSVE)