​Governor Erkki Liikanen
Finlands Bank
Hur de nationella centralbankerna påverkar ECB:s penningpolitik: mål och reaktioner på kriserna
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (FINSVE)