Asuntolainakanta
Euromääräisten asuntolainojen kannan keskikorko on laskenut vuoden 2012 alusta saakka. Keskikorko oli lokakuussa 1,75 %, mikä on 0,08 prosenttiyksikköä alempi kuin syyskuussa. Lokakuun lopussa asun-tolainakannasta 79 % oli sidottu euriborkorkoihin, jotka ovat matalalla tasolla. Seuraavaksi eniten asun-tolainoja oli sidottu pankkien omiin viitekorkoihin, jotka ovat myös laskeneet vuoden alusta. Kiinteisiin korkoihin oli sidottu asuntolainoja 6 %. 
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli lokakuussa 1,81 % eli 0,01 prosenttiyksikköä alempi kuin syyskuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun lopussa 86 mrd. euroa ja sen keskikorko 1,75 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui hieman lokakuussa ja oli 6,0 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

 
Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin lokakuussa 2,0 mrd. euron edestä, mikä on 0,6 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi 0,09 prosenttiyksikköä syyskuusta lokakuuhun ja oli 2,13 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 16 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui lokakuussa 5,4 prosenttiin syyskuun 6,4 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli lokakuun lopussa 82 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,81 %. Talletuskannasta yön yli  ‑talletuksia oli 45 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 22 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 2,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski syyskuun 1,34 prosentista 1,24 prosenttiin lokakuussa.
 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Elokuu, milj. euroa Syyskuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Lokakuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 113 442 113 909 114 327 5,1 2,12
    - niistä asuntolainat 84 980 85 466 85 775

6,0

1,75
Lainat yrityksille2, kanta 62 269 63 405 63 256 5,4 2,03
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 556 83 125 81 953 1,3 0,81
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 744 1 579 1 669 1,81

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi,
Jyrki Lehtinen, puh. 010 831 2376, sähköposti: jyrki.lehtinen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 3.1.2013 klo 16.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta