Asuntolainakanta
Suomessa yrityslainakanta on viimeisen kahden vuoden ajan kasvanut nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Yrityslainakannan kasvu on ollut kuukaudessa keskimäärin 0,4 mrd. euroa ja huhtikuussa vuosikasvuvauhti oli  8,1 prosenttia kun samaan aikaan euroalueen keskimääräinen vuosikasvu jäi 0,5 prosenttiin. Suomessa yrityslainakannan vuosikasvu onkin vuoden  2012 aikana ollut nopeampaa kuin missään muussa euroalueen maassa.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten huhtikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski maaliskuusta 0,13 prosenttiyksikköä eli 2,10 prosenttiin. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 83 mrd. euroa ja sen keskikorko 2,26 %. Asuntolainakannan vuosikasvu pysyi lähes ennallaan huhtikuussa ja oli 6,3 %. Kotitalouslainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja nostettiin huhtikuussa 2,2 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski maaliskuusta 0,11 prosenttiyksikköä eli 2,38 prosenttiin. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 15 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu kiihtyi 8,1 prosenttiin maaliskuun 7,9 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli huhtikuun lopussa 83 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 1,00 %. Talle-tuskannasta yön yli -talletuksia oli 44 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 24 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat huhtikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski maaliskuun 1,82 prosentista 1,71 prosenttiin huhtikuussa.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Huhtikuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 109 984 110 468 110 892 5,3 2,62
    - niistä asuntolainat 82 119 82 546 82 893

6,3

2,26
Lainat yrityksille2, kanta 61 647 61 927 62 592 8,1 2,44
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 636 82 066 82 678 4,0 1,00
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 370 1 586 1 587 2,10

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Jyrki Lehtinen, puh. 010 831 2376, sähköposti: jyrki.lehtinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi.

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 29.6.2012 klo 16.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta