Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen
Suomen Pankki
Talousosaamishankkeen verkostotapahtuma 27.8.2020

MITÄ TALOUSOSAAMISHANKKEESSA ON SAATU AIKAISEKSI?

Arvoisat talousosaamisen edistämisen yhteistyökumppanit, hyvät ystävät!

Kuten hankkeen aloitustapahtumassa, tapaamme nytkin näin virtuaalisesti. Huhtikuun verkostotilaisuus oli ajateltu pitää Rahamuseossa, mutta jouduimme perumaan sen koronapandemian vuoksi. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Tuossa huhtikuun tilaisuudessa oli ilahduttavasti osallistujia enemmän kuin Rahamuseoon olisi mahtunut. Lähetystä seurattiin 160 eri selaimelta.

Talousosaamishanke käynnistettiin Suomen Pankissa helmikuun alussa, jolloin vielä elimme ns. vanhaa normaalia. Pian sen jälkeen kaikkialla moni suunnitelma meni uusiksi, niin myös tämän hankkeen toteutus. Tarkoituksemme oli tavata teitä verkoston toimijoita ryhmissä ja bilateraalisesti sekä järjestää tilaisuuksia koko verkostolle. Kuten hyvin tiedämme, tämä ei sitten valitettavasti ollut mahdollista.

Voin talousosaamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana nyt reilu puoli vuotta hankkeen käynnistymisen jälkeen todeta, että hanke on poikkeusolosuhteista huolimatta edennyt hyvin. Ohjausryhmän aloituskokouksessa maaliskuussa esitettyä suunnitelmaa on toteutettu tuolloin päätetyn mukaisesti.

Vaikka meillä Suomessa ei vielä olekaan kansallista talousosaamisen strategiaa, olemme voineet todeta teidän keskuudessanne vahvan yhteisen halun parantaa suomalaisten talousosaamista, samoin kuin koordinoida sen edistämistä. Meillä on ollut ilo saada ulkopuolisista asiantuntijoista koostuviin työryhmiin motivoituneita ja asiaan paneutuneita henkilöitä. Haluan jo tässä vaiheessa esittää teille kaikille suuren kiitoksen panoksestanne hankkeen hyväksi.

Suomen Pankki on ennustanut Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 7 prosenttia ja talouden toipumisen tulevina vuosina olevan hidasta. On selvää, että tämä tulee vaikuttamaan monen kansalaisen talouteen. Talouden laskusuhdanteessa työttömyyden odotetaan kasvavan ja sen myötä käytettävissä olevien tulojen supistuvan. Tämä yhdessä luottamuksen heikkenemisen kanssa pitää ihmiset varovaisina kulutuksessa ja taloudellisissa sitoumuksissa. Siksi juuri näinä aikoina on tärkeää, että kansalaiset saavat tukea taloudenhoitoonsa myös talousosaamista vahvistamalla.

Talousosaamishanke on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua, mitä pidämme yksinomaan myönteisenä asiana. Keskustelua on käyty erityisesti hankkeen rajauksista sekä työryhmätyöskentelystä. Olemme kokeneet keskustelun hyödyllisenä ja olemme kiitollisia siitä. Käyty keskustelu kertoo, että hanke kiinnostaa. Olemme sen johdosta päässeet perustelemaan tekemisiämme, tarkastelemaan tehtyjä suunnitelmia kriittisellä silmällä ja skarppaamaan viestintäämme.

Hankkeen rajauksena pidimme perusteltuna jättää kouluissa tapahtuvan talousopetuksen hankkeen ulkopuolelle, koska sen sisällöt määritellään opetussuunnitelmissa. Koulut ovat kuitenkin hankkeen verkostossa mukana, samoin kuin eri tahojen yhteistyössä koulujen kanssa tekemä työ. Työryhmien kokoonpanoissa puolestaan pidimme tärkeänä niiden tasapainoa, edustavuutta ja kohtuullista kokoa toimintakyvyn ja aidon vuorovaikutuksen toteutumiseksi.

Jotta olisitte pysyneet kärryillä hankkeen etenemisestä ja tuotoksista, päätimme näissä erityisolosuhteissa panostaa erityisesti viestintään. Hankkeella on omat nettisivut, joita päivitetään jatkuvasti ja jonne olemme koonneet kaiken hankkeessa tuotetun materiaalin. Tiedotamme hankkeen tuotoksista Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa aihetunnisteella #talousosaamishanke. Olemme myös perustaneet hankkeelle uutiskirjeen, jonka avulla olemme pitäneet teitä säännöllisesti ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Iloinen asia hankkeelle on myös verkostojäsenten lisääntyminen: yhteydenottoja uusilta toimijoilta on ropissut tasaiseen tahtiin ja olemme ottaneet kaikki kiinnostuneet mukaan verkostoon.

Mitä konkreettista käteen jäävää hanke on sitten tähän mennessä tuottanut? Hankkeen projektipäällikkö Anu Raijas on julkaissut kuukausittain blogin, jossa on käsitelty niin hankkeen tuotoksia kuin erilaisia ajankohtaisia asioita talousosaamisen saralla. Hankkeessa on tehty suunnitelman mukaisesti monenlaista selvitys- ja kartoitustoimintaa, ja niiden tuloksista on julkaistu kolme raporttia, joista uusin tulee ulos tänään. Raporttien anti on toiminut aina syötteenä hankkeen seuraaville vaiheille.

Kuten tiedätte, Suomen Pankki liittyi maaliskuun lopulla OECD:n International Network on Financial Education (INFE) -verkoston ainoaksi suomalaiseksi täysjäseneksi. Tästä on ollut paljon hyötyä niin hankkeellemme kuin talousosaamisen edistämiseen yleensä. Olemme saaneet tietoa tämän kansainvälisen verkoston piirissä tehtävistä tutkimuksista sekä eri maiden talousosaamisen edistämisen käytännöistä.

Näitä tietoja olemme voineet käyttää erityisesti omassa selvityksessämme kansainvälisistä talousosaamisen strategioista, joka julkaistiin heinäkuussa. Pyrimme myös välittämään teille kansainvälisiä uutisia talousosaamisesta. Kerroimme esimerkiksi kesäkuun lopulla julkaistusta kansainvälisestä vertailututkimuksesta, jossa todettiin aikuisten huono talousosaaminen, taloudellisen stressin yleisyys sekä taloudellisten puskureiden puuttuminen. Nämä kaikki korostuvat kotitalouksien taloudenpidossa nyt koronapandemian aikana myös Suomessa. Verkostossa on kuluneen kevään aikana korostettu kotitalouksien taloudellisen selviytymiskyvyn parantamista. Tähän on meilläkin talousopetuksessa syytä paneutua. Kaiken kaikkiaan talousosaamisen saralla on kehittyneissä länsimaissa paljon samankaltaisia elementtejä, joten OECD:n verkoston tuottamat tulokset on hyvä noteerata täällä meilläkin.

Miten tästä eteenpäin? Hanke on edennyt yli puolivälin, mutta emme ole ihan vielä loppusuoralla. Paljon on vielä tehtävää. Kolmas ulkopuolisista asiantuntijoista muodostettu työryhmä, toimintamallin kehittämisryhmä, kokoontui viime viikolla ensimmäisen kerran. Heidän työstään valmistuu lokakuussa Suomen Pankin käyttöön sisäinen muistio. Tämän työryhmän työ yhdessä aikaisempien ryhmien tuotosten kanssa toimii syötteenä kansallisen strategian laatimiselle. Strategia kirjoitetaan Suomen Pankissa, mutta siihen osallistetaan laajasti talousosaamisen edistämistyötä tekevät toimijat. Olette jo tähän mennessä antaneet hankkeelle arvokkaan panoksen ja tähän haluamme teitä kannustaa jatkossakin. Toivomme keskustelun jatkuvan ja kerromme jatkossakin avoimesti ja ajantasaisesti työmme etenemisestä.

Hyvät ystävät! Lopuksi haluan esittää teille suuret kiitokset osallistumisestanne tähän tilaisuuteen. Erityisesti haluan kiittää paneelin jäseniä, jotka saimme terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden livenä paikalle tänne Suomen Pankkiin. Odotan innolla mielenkiintoista keskustelua. Sitä ennen kuulemme Anun kertomana tänään julkistettavan kartoituskyselyn tulokset. Toivotan teille kaikille oikein antoisaa webinaaria.