Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen
Avauspuheenvuoro talousosaamisen strategian ensimmäisessä verkostotilaisuudessa
Helsinki, 16.1.2023

KOHTI MAAILMAN PARASTA TALOUSOSAAMISTA

Arvoisa ministeri, kansliapäällikkö, hyvät kutsuvieraat ja verkkolähetyksen seuraajat!

Minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi Suomen Pankin rahamuseoon ja talousosaamisen strategian ensimmäiseen verkostotilaisuuteen. On hienoa saada tarjota puitteet tälle tärkeälle tilaisuudelle. Tänään, tässä tilaisuudessa käynnistämme virallisesti Suomen ensimmäisen talousosaamisen strategian käytännön toteutuksen.

On hienoa, että niin moni teistä on päässyt paikan päälle tänne rahamuseoon. Vuosia kestäneen etäilyn jälkeen on tärkeää kokoontua kasvotusten ja päästä vaihtamaan ajatuksia. Se on erityisen tarpeellista, koska talousosaamisen strategiaa valmisteltiin vuonna 2020 pitkälti verkon välityksellä.

Keskustelua siitä, että Suomeen tulisi monen muun maan tapaan saada talousosaamisen strategia, on käyty jo kymmenisen vuotta. Kansalaisten taloudenpidon opastuksessa työskentelevät toimijat olivat yksimielisiä strategian tarpeellisuudesta, mutta kukaan ei saanut aikaiseksi kääriä hihoja sen edistämiseksi. Kunnes sitten syksyllä 2019, kuten kaikki varmaan teistä tietävätkin, Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset sopivat, että Suomen Pankki ottaa vastuun kansallisen talousosaamisen strategian laatimisesta.

Haasteellisesta koronavuodesta huolimatta talousosaamisen strategia saatiin valmiiksi vuoden 2020 aikana. Minulla oli ilo toimia tämän hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, joten sain seurata ihan aitiopaikalta sen edistymistä. Erityisen hienoa oli havaita se eri toimijoiden osoittama aito innokkuus ja aktiivisuus eri työryhmissä, jossa strategiaa askel askeleelta valmisteltiin. Vaikka Suomen Pankki veti tätä hanketta, itse lopputulos syntyi laajan sidosryhmäverkoston yhteisistä ponnisteluista. Tammikuussa 2021 Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sitten luovutti strategialuonnoksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, koska oikeusministeriö nähtiin luontevimpana paikkana huolehtia strategian toteutuksesta. Talousosaaminen nähtiin vuoden 2021 aikana budjettineuvotteluissakin tärkeänä ja oikeusministeriölle myönnettiin vuodesta 2022 alkaen miljoonan euron budjettirahoitus strategian toteuttamiseen.         

Kapula strategiasta on nyt siis oikeusministeriöllä, ja me Suomen Pankissa haluamme olla keskeinen toimija se toteuttamisessa.  Avasimme viime vuonna tänne rahamuseoon talousosaamiskeskuksen, joka meillä Suomen Pankissa keskittyy talousosaamisen strategian toteutukseen. Talousosaamisen neuvonantajamme Anu Raijas kertoo tästä tarkemmin.

Suomen ensimmäisen talousosaamisen strategian toteutukseen tarvitaan teitä toimijoita kaikilta eri sektoreilta: opetuksesta, viranomaisista, yrityksistä sekä järjestöistä ja yhdistyksistä. Siksi olemme kutsuneet teidät tähän tilaisuuteen. Teidän jokaisen panos on ensiarvoisen tärkeä. Meidän on hyvä tietää toistemme toimista, jotta vältetään toiminnan päällekkäisyys ja toisaalta tunnistetaan mahdolliset katvealueet. Päällekkäinen toiminta on resurssien tuhlausta, ja myös toiminnan kattavuus on tärkeää varmistaa. Vuorovaikutuksessa toistemme kanssa voimme virittää yhteistyötä. Tilannekuvaa on hyvä kartoittaa laaja-alaisesti yhdessä, koska yhdessä näemme enemmän. Meidän tulee osata nähdä, millä kaikin tavoin talouden suhdanteet vaikuttavat kotitalouksiin.  Samoin myös yhdessä on hyvä suunnitella toimintaa ja määritellä talousosaamiselle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Toimintasuunnitelmaa meille valottaa tässä tilaisuudessa oikeusministeriön johtava asiantuntija Sanna Helesuo.

Talousosaaminen on keskeinen kansalaistaito. Sen merkitys korostuu talouden kriisitilanteissa. Koronapandemia osoitti suomalaisten taloudellisten puskureiden heikkouden. Kotitalouksien pitää jo hyvinä aikoina osata varautua taloudellisesti tulojen äkilliseen laskuun tai menojen nousuun. Jos ongelmiin joudutaan, tarvitaan taloudellista selviytymiskykyä - kuinka talous saadaan taas kuntoon. Viimeisen vuoden aikana inflaatio ja korkojen nousu ovat nostaneet kotitalouksien kuluja. Nämä molemmat talouden ilmiöt ovat pitkään olleet ikään kuin talviunilla. Meillä on iso joukko kansalaisia, jotka ovat tottuneet lähes olemattomaan inflaatioon ja nollakorkoihin.       

Tässä tilaisuudessa kuulemme eri tahojen näkemyksiä talousosaamisesta ja sen edistämisen merkityksestä. Virittäköön tämä keskustelua teidän toimijoiden kesken tänään täällä paikan päällä ja jatkossakin.

Hyvät talousosaamisen ystävät ja toimijat!

Olen todella iloinen, että olette antaneet aikaanne osallistumalla näin runsaslukuisesti tähän tilaisuuteen. Tämä on selvä osoitus siitä, että teitä aktiivisia toimijoita on paljon ja teillä on aito halu olla mukana vaikuttamassa siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuoteen 2030 mennessä. Toivotan teille tähän tilaisuuteen oikein mielenkiintoisia kohtaamisia, keskusteluja ja uusien yhteistyökuvioiden virittelyä.

Seuraavaksi kutsun oman avauspuheenvuoronsa pitämään oikeusministeriöstä ministeri Thomas Blomqvistin. Arvoisa ministeri, olkaa hyvä!