Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen

Itsenäisyyspäivän lipunnosto, Vihdin Nummela, 6.12.2023

Itsenäinen, mutta ei yksinäinen

Arvoisa kiltakomentaja, hyvät Nummela-neuvokset, arvoisa juhlaväki. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Kiitos kutsusta saapua puhujaksi tähän perinteikkääseen lipunnostojuhlaan! Kutsu on minulle erityisen mieluinen. Ovathan Nummelan ja Vihdin seudut olleet kotikulmiani jo yli puoli vuosisataa.

Hyvät kuulijat, Suomen itsenäisyyden merkitys on viimeisen kahden vuoden aikana kirkastunut meille kaikille. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022 eikä julman sodan loppua ole näköpiirissä. Voimapolitiikka on palannut maailmanpolitiikkaan.

Rajanylittäjien organisoitu kuljettaminen Suomen raja-asemille sekä Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioituminen osoittavat, minkä kaltaiseen häirintään Suomessa tulee varautua. Tietoliikenneyhteiskuntamme on altis kyberriskeille, ja hybridihäirintä voi saada monenlaisia muotoja.

Itsenäisyys ei tarkoita yksinäisyyttä tai yksin pärjäämistä. Emme voi eristäytyä, mutta voimme valita seuramme. Suomi alkoi siirtyä poliittisesti kohti länttä varovaisin askelin jo 1970-luvulla ja vahvemmin 80-luvulla. Suomi liittyi Euroopan unioniin 1990-luvulla, ja euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana 2000-luvun alussa. NATO-jäsenyytemme on viimeisin linkki tässä länteen suuntautumisen ketjussa.

Taloudellinen itsenäisyys ja liikkumatila

Valtiollisen itsenäisyyden lisäksi taloudellinen itsenäisyys ja liikkumatila ovat tärkeitä kotitalouksille, yrityksille, kunnille ja valtioille.

Yhteiskunnan kriisinkestävyys vaatii vahvaa kansantaloutta ja julkista taloutta. Näiden osalta Suomessa on paljon parantamisen varaa.

Suomen talouden näkymät ensi vuodelle ovat varsin vaisut. Kasvu uhkaa jäädä hitaaksi myös pidemmällä aikavälillä. Muun muassa väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen nakertavat talouden kasvun edellytyksiä. 

Suomen julkinen velka ei ole kestävällä uralla, ja valtion menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasapainossa. Ikäsidonnaisten menojen kasvu on ollut tiedossa jo pitkään. Myös valtion velan korkomenot rasittavat julkista taloutta aiempaa enemmän.

Onneksi itsenäisyys tarkoittaa sitä, että ratkaisut Suomen talouden ongelmiin ovat Suomen omissa käsissä. Hallitus pyrkii tasapainottamaan valtion taloutta mittavilla menosäästöillä sekä työllisyyttä ja talouskasvua vahvistavilla rakenteellisilla toimilla.

Voimme edistää talouskasvua muun muassa panostamalla koulutukseen sekä tukemalla innovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä. Kansantalouden kakku kasvaa, jos onnistumme valjastamaan digitalisaation ja tekoälyn kasvun vauhdittajiksi. Uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet voivat viisaasti hyödynnettyinä tuoda Suomeen kipeästi kaipaamiamme investointeja.  

On tärkeää huolehtia kunnan elinvoimaisuudesta, talouden tasapainosta ja Vihdin houkuttelevuudesta yhtenä pääkaupunkiseutua ympäröivistä kehyskunnista. Yritystoimintaa edistävät ratkaisut vahvistavat kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Asuinympäristön viihtyisyys, toimivat liikenneyhteydet ja kulttuuriin panostaminen lisäävät Vihdin vetovoimaa ja edistävät kuntalaisten asumisviihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Vihdissä on panostettu erityisesti Etelä-Nummelan kehittämiseen muun muassa rakentamalla uusi koulukeskus ja kehittämällä alueen tonttikaavoitusta. Datakeskuksen maa-alueen kauppa on Vihdin kunnalle merkittävä hanke. Tuleviin vuosiin liittyy taloudellista epävarmuutta, myös valtionosuuksien muutosten vuoksi, joita hallitus kuntien onneksi päätti jaksottaa. Ja kun nyt olemme kokoontuneet tähän Nummelan torille, en voi olla esittämättä toivetta torialueen ja Nummelan ydinkeskustan edelleen kehittämisen puolesta. Samalla on syytä kiittäen todeta Nummelan Kilta ry:n ja kiltalaisten merkittävä rooli Nummelan keskustan ilmeen ja viihtyisyyden lisäämisessä.

Varautuminen rahoituspalveluiden häiriöihin

Arvoisat kuulijat. Itsenäisyyden puolustaminen ei ole pelkästään sotilaallista maanpuolustusta vaan laajemmin kansakunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamista. Kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot – kuten puolustuskyky, valtion turvallisuus ja sisäinen turvallisuus – turvataan normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Suomessa on tehty hyvää työtä talouden ja yhteiskunnan poikkeusoloihin varautumisessa. Nostan tässä yhteydessä esiin yhden esimerkin omalta työkentältäni: päivittäismaksamisen varajärjestelyt. Näillä järjestelyillä turvataan maksamisen sujuminen silloinkin, kun normaalit maksamisjärjestelmät eivät olisi käytettävissä esimerkiksi pankkeihin kohdistuvien kyberiskujen tai tietoliikenneyhteyksien pitkäaikaisten häiriöiden vuoksi.

Jos pankki kärsisi pitkäaikaisesta vakavasta toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja korttipalvelut voidaan hoitaa Suomen viranomaisten yhdessä rakentamassa huoltovarmuustili-järjestelmässä. Tämän varajärjestelmän ansiosta toimintakyvyttömien pankkien asiakkaat voisivat häiriötilanteissakin tehdä tilisiirtoja omilta pankkitileiltään, maksaa debit-korteillaan ja nostaa käteistä pankkiautomaateista.

Koko maksamisjärjestelmän kattavien varajärjestelyjen lisäksi jokainen meistä voi varautua poikkeustilanteisiin. Käteistä rahaa kannattaa varata muutaman päivän tarpeisiin. Pankkitilin ja maksukortin voi ottaa useammasta kuin yhdestä pankista. Silloin katkot yhden pankin palveluissa eivät haittaa niin paljon. Maksamiseen käytettävät mobiilisovellukset ja erilaiset tavat tunnistautua verkkopalveluihin tuovat joustavuutta maksamiseen ja sähköisten palveluiden käyttöön.

Arjen turvallisuus

Hyvät kuulijat. Kansakunnan turvallisuuden ja yhteiskunnan kestävyyden lisäksi tarvitsemme myös arjen turvallisuutta ja sujuvuutta. Kiitän osaltani Nummelan Kilta ry:tä ja kiltalaisia jo vuosikymmenten ajan tekemästänne aktiivisesta työstä ja ideoinnista Nummelan ja koko Vihdin kehittämiseksi! Edistämänne hankkeet ovat tehneet Nummelasta paremman, viihtyisämmän ja houkuttelevamman paikan elää ja asua. Luomanne pitkäaikaiset perinteet – mukaan luettuna tämä lipunnostotilaisuus – ovat kullan arvoisia yhteisöllisyyden ja Nummelan identiteetin vahvistamisessa.

Toivotan teille kaikille hyvää, arvokasta ja rauhallista itsenäisyyspäivää!