Painavin Suomelle annetuista suosituksista on, että lainsäädäntöön sisällytetään enimmäisraja sille, kuinka paljon luotonottajalla voi olla velkaa suhteessa tuloihinsa tai vaihtoehtoisesti sille, kuinka suuret luotonottajan velanhoitokustannukset voivat olla suhteessa tuloihin. Komitea suosittaa myös enimmäispituutta asuntolainojen takaisinmaksuajalle. Lisäksi komitea kehottaa viranomaisia antamaan lainanantajille suosituksen noudattaa näitä rajoituksia jo ennen kuin ne tulevat voimaan lakisääteisinä.

Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävänä on tunnistaa sellaisia rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä ja haavoittuvuuksia, jotka pahimmillaan voisivat johtaa finanssikriiseihin tai muihin vakaviin häiriöihin EU-maiden talouksissa. Komitea antoi marraskuussa 2016 Suomelle varoituksen haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla. Nyt julkistamallaan suosituksella komitea täydentää aiempaa varoitustaan ja täsmentää toimia, joilla haavoittuvuuksia voidaan sen näkemyksen mukaan paikata.

Suomen Pankki on pitkään kiinnittänyt huomiota samoihin kotitalouksien velkaantuneisuuteen liittyviin vaaroihin ja ehdottanut keinoja niiden vähentämiseksi. ”Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus tukee arviotamme, että kotitalouksien velkaantumiseen liittyviä riskejä on tarpeen ehkäistä uusilla asunto- ja taloyhtiölainanantoon kohdistuvilla makrovakausvälineillä”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Euroopan järjestelmäriskikomitean Suomelle antaman suosituksen sisältöä kuvataan Jukka Vauhkosen blogissa. Järjestelmäriskikomitean eri maille antamien suositusten ja varoitusten taustalla olevia riskejä käydään läpi Hanna Putkurin blogissa.

Lisätietoja antavat johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, puh. 09 183 2007 ja osastopäällikkö Katja Taipalus, puh. 09 183 2345.