Suomen Pankin lakiasiainpäälliköksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti, Jutta Koivisto. Koivisto ottaa tehtävän vastaan 1.11.2020. Nimitys on viiden vuoden määräajaksi.

Jutta Koivisto on työskennellyt Suomen Pankissa vuodesta 2010 lähtien juristina lakiasiainyksikössä. Hän on Euroopan keskuspankin lakiasioiden komitean jäsen.

Lakiasiainyksikkö vastaa keskitetysti Suomen Pankkiin ja sen toimintaan liittyvästä juridiikasta sekä compliance-toiminnosta. Yksikkö osallistuu toimialaansa koskevaan EKPJ-työskentelyyn ja on mukana pankin johtokunnan ja eurojärjestelmän päätöksentekoon liittyvässä valmistelussa.