Suomen talouden taantuma jää tämänhetkisten tietojen perusteella kuluvana vuonna pienemmäksi kuin aiemmin pelättiin. Suomen talouden ennustetaan supistuvan 4,7 prosenttia vuonna 2020. Talous kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2021 ja 2,4 prosenttia vuonna 2022.

Talouden kehitys ei toistaiseksi ole ollut koronapandemian aikana yhtä heikkoa kuin monessa muussa maassa, mutta taantuma on kuitenkin syvä myös Suomessa. Talous toipuu hitaasti, koska koronavirus leviää edelleen maailmalla ja luo yhä epävarmuutta tulevasta talouskehityksestä. Epävarmuus pysyy suurena niin maailmantaloudessa kuin kotimaassakin ja jarruttaa kotitalouksien kulutuksen ja yritysten investointien kasvua.

Taantuma on poikkeuksellisen globaali, mikä tekee kansainvälisestä toimintaympäristöstä yrityksille tulevina vuosina vaikean. Maailmanlaajuinen epävarmuus ja investointien väheneminen Suomen vientimarkkinoilla pitävät ulkomaankaupan näkymät heikkoina lähivuosina. Talouskasvu jää pääosin yksityisen kulutuksen varaan.

Työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti. Koronapandemia heikensi työmarkkinoita keväällä poikkeuksellisen rajusti. Työllisten määrä oli maalis-heinäkuussa keskimäärin noin 60 000 henkilöä pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Työllisyyden nopeaa paranemista ei ole näköpiirissä, koska talouskasvu on hidasta ja työikäisen väestön väheneminen jatkuu. Suomen Pankin ennusteen mukaan sekä työllisten määrä että työllisyysaste jäävät selvästi pandemiaa edeltäneitä tasoja alemmaksi. Työllisyysaste on jäämässä n. 71 prosenttiin vuonna 2022.

Hintapaineet ovat vähäisiä lähivuosina. Kuluttajahintojen nousu on hidastunut vuonna 2020 huomattavasti heikentyneen kysynnän myötä. Inflaatiota painavat erityisesti palveluhintojen nousun hidastuminen ja energian hinnan lasku. Inflaatio on vaimeaa myös lähivuosina ja kiihtyy vain hieman talouskasvun toipumisen ansiosta.

Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa.

Lisätietoja antaa ennustepäällikkö Meri Obstbaum, puh. 09 183 2363.