Suomen Pankki on uudistanut vuoden 2020 aikana strategiansa. Suomen Pankki rakentaa toiminnallaan kestävää taloutta ja vakautta. Suomen Pankin tehtävät perustuvat lakiin Suomen Pankista ja asemaan kansallisena keskuspankkina ja eurojärjestelmän jäsenenä. Uuden strategian mukaan Suomen Pankin tavoitteena on ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Suomen Pankin strategian uudistamisen pohjaksi laadittiin skenaarioita, jotka ennakoivat toimintaympäristön muuttumista 2020-luvulla. Työssä nousivat esiin koronapandemian vaikutukset talouteen pidemmällä aikavälillä, voimakas velkaantuminen sekä maksamisen ja rahoituspalveluiden nopea digitalisoituminen. Suomen Pankin toiminnan painopisteitä lähivuosille ovat koronakriisin vaikutusten arviointi ja ratkaisut, EKP:n rahapolitiikan strategian uudistaminen ja eurojärjestelmän digitaalisen keskuspankkirahan valmisteluun osallistuminen.

Käynnissä oleva koronapandemia on viimeistään osoittanut, että taloudellisen vakauden varmistaminen on olennaista äkillisissä kriisitilanteissa. ”Suomen Pankki on kestävän talouden ja vakauden rakentaja. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti strategiaamme on uudistettu erityisesti vastaamaan suuriin rakenteellisiin trendeihin, joita ovat digitalisaatio ja ikääntymisen vaikutukset kansantaloudelle sekä ilmastonmuutos”, sanoo pääjohtaja Olli Rehn. Hinta- ja rahoitusvakauden ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa edellyttää keskuspankilta myös tehokkaasti yhteiskunnalle tuotettuja keskuspankkipalveluita, varautumista odottamattomaan, aktiivista yhteiskunnallista vuoropuhelua ja jatkuvaa uudistumista.

Suomen Pankin tavoitteena on myös kasvattaa kansalaisten tietämystä taloudesta. Osana tätä työtä Suomen Pankki julkaisi 28.1. ehdotuksensa Suomen ensimmäiseksi kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi.

Suomen Pankki huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja pyrkii tunnistamaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä sekä lisäämään kestävän rahoituksen edellytyksiä. Sijoittamalla vastuullisesti Pankki antaa panoksensa ilmastotyöhön. Suomen Pankki on tänään julkaissut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka koostuvat ESG-integroinnista (ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvien asioiden integroinnista), kansainvälisiin normeihin perustuvasta tarkastelusta ja poissulkemisesta sekä teemasijoituksista.

Linkit:

Suomen Pankin strategia

Talousosaamistrategia

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet