Suomen talouden toipuminen koronakriisistä on saanut pontta vuoden 2020 loppupuolen odotettua paremmasta kehityksestä. Talouden kasvuvauhdin arvioidaan tänä vuonna olevan joulukuun 2020 ennustetta nopeampaa, vaikka pandemiatilanne on heikentynyt vuoden alkupuolella. Suomen talous kasvaa 2,6 % vuonna 2021.

Ennusteessa oletetaan edelleen, että kun rokotuskattavuus kasvaa, yhteiskuntaa voidaan avata ja talouskasvu pääsee vauhtiin. Talouden toipuminen jatkuu vuonna 2022, jolloin kasvu yltää 2,7 prosenttiin. Kasvu hidastuu 1,2 prosenttiin vuonna 2023, jolloin kasvua rajoittavat työikäisen väestön väheneminen ja heikko tuottavuuskasvu.

Maailmanlaajuisessa pandemiatilanteessa oli jo vuoden 2021 alkuviikkoina helpottumisen merkkejä, vaikka myös taka-askeleita on otettu joillakin alueilla. Rajoitustoimien asteittainen purkaminen, joskin aiemmin oletettua hitaammin, sekä rokotusten eteneminen ja talouspolitiikan voimakas tuki ovat kohentaneet odotuksia nopeammasta toipumisesta. Tämän vuoksi vientimarkkinoiden kasvuennustetta on korjattu aikaisempaa paremmaksi.

Yksityinen kulutus on kasvun veturina vuonna 2021. Heikentynyt epidemiatilanne suitsii kulutusmahdollisuuksia vielä vuoden alkupuolella, vaikka pandemian oloissa on opittu toimimaan turvallisemmin ja uusia toimintatapoja on kehitetty. Rokotuskattavuuden kasvu lisää uskoa pandemian päättymisestä, ja yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy vuoden aikana. Kulutuksen kasvu pysyy vahvana vuonna 2022.

Työllisyysaste heikentyi vajaalla prosenttiyksiköllä eli 71,6 prosenttiin vuonna 2020, mutta se palautuu pandemiaa edeltäneelle tasolle vuonna 2022. Koronakriisin aikana työpaikkoja on menetetty erityisesti palvelualoilla. Vaikka pandemian kolmannen aallon vaikutukset yritystoimintaan ja työllisyyteen ovat vielä epävarmat, palvelualojen työllisyyden kasvun voi odottaa jatkuvan kriisin jälkeen. Työllisyyden paranemista jarruttavat ennustejakson lopussa sekä hitaaksi jäävä talouskasvu että edelleen jatkuva työikäisen väestön väheneminen.

Kuluttajahintojen nousu hidastui vuonna 2020 energian ja etenkin raakaöljyn hinnan jyrkän laskun vuoksi. Inflaatio yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattuna vauhdittuu 1,3 prosenttiin vuonna 2021 energian hintojen nousun ja muiden tilapäisten tekijöiden vuoksi. Palveluiden hintojen nousu ylläpitää inflaatiota vuosina 2022–2023.

Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa.

Lisätietoja antaa ennustepäällikkö Meri Obstbaum, puh. 09 183 2363.