Pankkivaltuusto matkustaa Washington D.C:hen ja New Yorkiin 16.–22.10.2022. Matkan aikana pankkivaltuusto tapaa Federal Reserve -keskuspankkijärjestelmän ja Federal Reserven New Yorkin aluepankin edustajia sekä tutustuu Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF). Pankkivaltuusto perehtyy näissä tapaamisissa muun muassa Yhdysvaltain ja globaalin talouden näkymiin, Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikkaan sekä rahoitussektorin ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän viimeaikaiseen kehitykseen.

Pankkivaltuusto vierailee New Yorkin pörssissä (NYSE) ja Brookings Institution -tutkimuslaitoksessa. Keskustelujen aiheina näillä vierailuilla ovat muun muassa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tulevaisuudennäkymät, maan taloudellinen tilanne ja talouspolitiikka sekä amerikkalaisten näkemys globaalin talouden haasteista lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden valossa. Pankkivaltuusto vierailee myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) ja käy keskusteluja rahoitusalan edustajien kanssa.

Matkaa johtaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman. Pankkivaltuuston neljän edustajan, neuvonantajan ja sihteerien lisäksi matkalle osallistuvat Suomen Pankin johtokunnan jäsenet.

Lisätietoja antaa pankkivaltuuston sihteeri Kimmo Virolainen, kimmo.virolainen@bof.fi, puh. 09 183 2270.