Sähköinen maksaminen on kehittynyt digitalisaation edetessä, ja sen eri muodot ovat tärkein vähittäismaksamisen tapa Suomessa. Suomen Pankin sähköisen maksamisen linjauksien tavoitteena on varmistaa, että maksamisen ratkaisut toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa ja ovat koko yhteiskunnan kannalta tehokkaita.

Suomen Pankin mielestä 1) tarjolla tulee olla eri tilanteisiin sopivia maksamisen tapoja, jotka mahdollistavat maksamisen myös eri käyttäjäryhmille, 2) sähköisten maksutapojen tulee olla turvallisia ja luotettavia, 3) maksamisen järjestelmien tulee olla avoimia ja toimia tehokkaasti koko yhteiskunnan kannalta ja 4) sähköisten maksutapojen tulee tukea kuluttajien oman talouden hallintaa ja suojata käyttäjiään väärinkäytöksiltä.

Maksaminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä, eikä se saa tukeutua liiaksi yksittäisiin toimijoihin tai järjestelmiin. Kuluttajilla tulee olla vaihtoehtoja, joista he voivat valita kuhunkin tilanteeseen itselleen sopivimman maksutavan”, totesi Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, joka esitteli linjaukset avatessaan Suomen Pankin Maksufoorumin.

Maksaminen on peruspankkipalvelu, jonka tulee olla saavutettavissa yhdenvertaisesti myös sähköisessä muodossa. Sähköisen maksamisen linjaukset täydentävät Suomen Pankin vuonna 2018 julkaisemia käteismaksamisen linjauksia.

Geopoliittinen epävarmuus on lisännyt häiriöiden todennäköisyyttä myös rahoitusalalla. Maksamisen alueella varautumisen tärkeys on korostunut. Keskeiset pankki- ja maksupalvelut ovat tärkeä osa kansallista huoltovarmuutta. Niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa.

Suomessa on olemassa erinomainen kokonaisvarautumisen malli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehtivat viranomaiset ja elinkeinoelämä yhteistyössä. Kannustan kaikkia toimijoita työskentelemään varautumisen tason nostamiseksi entisestään”, korosti Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Maksufoorumissa.

On monia etuja siitä, että on vaihtoehtoisia maksutapoja. Kilpailu paitsi edistää innovaatioita ja pitää maksamisen kustannuksen kohtuullisina, myös tarjoaa vaihtoehtoja häiriötilanteista selviämiseen. ”Sopiva hajautus on maksamisenkin alueella järkevää riskienhallintaa. Parhaita maksamisen varajärjestelmiä ovat ne, joita osaamme luontevasti käyttää arjessa jo normaaliaikoina”, totesi pääjohtaja Rehn.

Myös sillä, että kotitaloudet ovat varautuneet maksamisen häiriöihin, on suuri merkitys yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Mikäli esimerkiksi yksittäisen pankin palvelut ovat jonkin aikaa poissa käytöstä, on hyödyllistä, että kotitaloudella on pankkitili ja maksukortti kahdessa eri pankissa.  Päivittäisten raha-asioiden huoltovarmuutta voi parantaa ottamalla käyttöön korttimaksuille vaihtoehtoisen pikamaksusovelluksen. Myös käteistä rahaa on hyvä olla kotona pieni määrä muutaman päivän menoja varten osana normaalia varautumista.

Suomen Pankin Maksufoorumin aiheita olivat tänä vuonna mobiilimaksaminen, maksamisen kustannukset ja maksamisen toimivuuden turvaaminen.