Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2023 on 2,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on 9,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 10,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko määräytyy korkolain 12 §:n perusteella. Sen mukainen viitekorko on korko, jota Euroopan keskuspankki soveltaa viimeisimpään perusrahoitusoperaatioonsa ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää, pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan.