Suomen Pankin rahamuseon yhteyteen on avattu uusi talousosaamiskeskus. Talousosaamiskeskuksen tavoitteena on edistää toiminnallaan suomalaisten talousosaamista ja tukea tulevaa kansallista talousosaamisstrategiaa, jonka valmistelua oikeusministeriö johtaa. Talousosaamiskeskuksen myötä rahamuseosta tulee fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka ja talousosaamisen foorumi niin alan toimijoille kuin kansalaisille.

Rahamuseo siirtyy tänään uuteen aikaan, kun oman talouden hallintaan liittyvät sisällöt on tuotu osaksi sen toimintaa. Rahamuseossa toimivan talousosaamiskeskuksen missio on: talous tutuksi kaikille – oma talous hallintaan”, totesi pääjohtaja Olli Rehn avatessaan talousosaamiskeskuksen.

Suomen Pankin rahamuseo aloitti toimintansa elokuussa 2003. Sen tehtävänä on edistää kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä. Rahamuseossa talousosaamista tarkastellaan kansantalouden ja rahatalouden näkökulmasta; erityisesti esillä on kotitalouksien rooli kansantalouden kokonaisuudessa. Oman talouden hallintaan liittyvät sisällöt on tuotu osaksi rahamuseon toimintaa.

Suomen Pankki haluaa osaltaan antaa varsinkin nuorille hyviä evästyksiä itsenäisen elämän alkutaipaletta varten. Talousosaamiskeskuksen uutena toimintamuotona järjestetään toisen asteen opiskelijoille työpajoja, joissa nuoret pääsevät laskemaan, miten esimerkiksi opintoraha ja asumistuki riittävät elämisen menoihin.

"Korona-aikana nuorten mahdollisuudet työllistyä loma-aikoina ovat heikentyneet ja tilaisuudet saada kokemuksia työmarkkinoista ja omaa rahaa ovat radikaalisti vähentyneet. Nuorten taloustaitojen lisäksi on syytä suunnata huomio myös nuorten työllisyyteen, jotta vältyttäisiin samanlaisilta kielteisiltä kehityskuluilta kuin aiemmissa talouskriiseissä", sanoo pääjohtaja Rehn.

Talousosaamiskeskuksen toiminta alkaa täysimittaisesti vasta koronapandemian laannuttua, mutta sitä ennenkin talousaiheisia verkkoseminaareja järjestetään lähes viikoittain.

Lisätietoja antaa talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas, puh. 09 183 2625 tai anu.raijas@bof.fi

Talousosaamiskeskuksen strategia (pdf)