Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on hakenut pankkivaltuustolta virkavapaata siitä alkaen, kun hänet asetetaan ehdokkaaksi Suomen tasavallan presidentinvaaliin vuonna 2024. Pankkivaltuusto on myöntänyt hänelle virkavapaata hakemuksen mukaisesti. Virkavapaus on alkanut 23.9.2023 ja kestää 30.1.2024 asti.

Rehnin virkavapaan ajan Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Rehn on nimittänyt johtokunnan jäsen Tuomas Välimäen sijaisekseen Euroopan keskuspankin neuvoston jäseneksi. Pankkivaltuuston päättämän johtokunnan jäsenten sijaisuusjärjestelyn mukaisesti Suomen Pankin vs. johtokunnan jäsenenä toimii johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen.

Lisätietoja antaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman, p. 040 577 6255.