Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on valittu Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB) ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Rehn seuraa tehtävässä Ruotsin keskuspankin entistä pääjohtajaa Stefan Ingvesiä. Komiteaa johtaa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde.

”On kunnia tulla valituksi Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtajaksi – arvostan kollegoideni osoittamaa luottamusta. Olen hyvin motivoitunut jatkamaan tiivistä yhteistyötä Christine Lagarden ja ESRB:n jäsenten kanssa. Viimeisen kuukauden aikana nähty käymistila pankkisektorilla ja hintojen lasku kiinteistömarkkinoilla ovat osoittaneet, miten tärkeää on ymmärtää koko rahoitusjärjestelmän toimintaa uhkaavien riskien syntyä ja pyrkiä niitä ennalta ehkäisemään. ESRB:llä on keskeinen rooli siinä, että riskien leviäminen voidaan jatkossakin estää”, sanoo Olli Rehn.

Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) perustettiin globaalin finanssikriisin jälkeen vuonna 2010. Sen tehtävänä on valvoa EU:n rahoitusjärjestelmän vakautta. ESRB tutkii ja arvioi Euroopan rahoitusjärjestelmän systeemisiä riskejä. Se antaa tarvittaessa varoituksia ja suosituksia toimenpiteiksi, joiden avulla systeemisiä riskejä ja niiden vaikutuksia voidaan lieventää ja hallita.