Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on tänään ilmoittanut olevansa käytettävissä ehdokkaana vuoden 2024 presidentinvaalissa. Tässä yhteydessä hän jää lomalle virkatehtävästään Suomen Pankissa. Olli Rehn tulee hakemaan eduskunnan pankkivaltuustolta virkavapaata vaalikampanjansa ajaksi, mikäli hänet asetetaan ehdokkaaksi presidentinvaalissa.

Suomen Pankissa on toimivat sijaisjärjestelyt poissaoloja varten. Suomen Pankin pääjohtajan loman ja mahdollisen virkavapaan aikana hänen sijaisenaan toimii johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Pääjohtaja Olli Rehn on kertonut nimittävänsä johtokunnan jäsen Tuomas Välimäen Euroopan keskuspankin neuvoston jäseneksi täysin äänioikeuksin hänen ollessaan itse estynyt loman tai mahdollisen virkavapauden vuoksi.

Lisätietoja antaa: viestintäpäällikkö Jenni Hellström, 09 183 2632.