Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän talouskasvun hidastuvan. Tänä vuonna kasvun ennustetaan olevan parin prosentin luokkaa mutta jäävän seuraavina vuosina prosenttiin. Talouspolitiikan lyhytnäköisyys ja hyökkäyssodan kulku voivat muuttaa talouden kehitystä huomattavasti.

Venäjän talouskasvu oli vuonna 2023 aiemmin ennustettua nopeampaa. Pääomakannan ja yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyivät ennakoitua enemmän. Merkittävä hyppäys pääomakannan kasvussa johtuu puolustusteollisuuden investointien kasvusta ja epävarmempiin aikoihin varautumisesta. Lisäksi varastoja on kasvatettu yhä vaikeutuvan komponenttipulan takia.

Yksityinen kulutus Venäjällä kasvoi viime vuonna nopeasti vuoden 2022 laskun jälkeen ja korkeiden palkankorotusten siivittämänä. Tänä vuonna talouden vuosikasvun ennustetaan hidastuvan ennen kaikkea kapasiteettirajoitteiden takia.

”Tulevina vuosina Venäjän talouskasvu jatkuu hitaampana ja valtiovetoisena. Kasvu jarruttaa lähelle Venäjän pitkän aikavälin potentiaalista kasvua, joka on heikentynyt hyökkäyssodan takia”, vanhempi ekonomisti Sinikka Parviainen BOFITista sanoo.

Sotamenot kasvattavat Venäjän taloutta

Vuonna 2024 Venäjän talouskasvu hidastuu. Vaikka neljännesvuosikasvu pysähtyisi kokonaan, vuoden 2023 jälkipuoliskon ripeän kasvun takia vuosikasvu vuonna 2024 olisi noin 2 %. Ellei mitään yllättävää tapahdu, vuosina 2025–2026 Venäjän talous yltää noin 1 prosentin vuosikasvuun, mikä on lähellä Venäjän talouden pitkän aikavälin potentiaalista kasvua.

Julkisten menojen kasvu vaikuttaa ennusteajanjaksolla voimakkaimmin Venäjän talouskasvuun. Valtion merkittävästi kasvaneet sotamenot kanavoituvat myös investointeihin.

”Näiden investointien ei kuitenkaan voi olettaa kasvattavan maan tuotannollista pääomaa tai tuottavuutta, kun merkittävä osa tuotetuista sotateollisuuden hyödykkeistä tuhoutuu jo lyhyessä ajassa”, Parviainen toteaa.

Toinen merkittävä kasvua kannatteleva tekijä on yksityinen kulutus, jota pitää yllä täystyöllisyys. Työvoimapula monilla sektoreilla vaatii korkeita palkankorotuksia. Venäjän vientimarkkinoiden laajentuminen puolestaan on epätodennäköistä. Tuontia taas rajoittavat muun muassa pakotteet.

Ennusteeseen liittyvä epävarmuus on edelleen suurta. Koska useat tilastotiedot puuttuvat, myös tämänhetkisen tilanteen analysoiminen on vaikeampaa. Hyökkäyssodan kulku ja nyky-Venäjän talouspolitiikan lyhytnäköisyys voivatkin muuttaa Venäjän talouden kehitystä merkittävästikin.

Ennusteteksti on kokonaisuudessaan luettavissa sivuillamme:
Ennuste Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2024–2026

Lisätietoja: