Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.

Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2023 on nolla euroa, kun yleisvarausta on purettu 1 112 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. Suomen Pankin taloudellinen tulos ja taseen rakenne ovat seurausta rahapoliittisista toimista, joilla se ylläpitää mandaattinsa mukaisesti hintavakautta.

”Korkojen nousu on heikentänyt merkittävästi Suomen Pankin toiminnallista tulosta. Suomen Pankki on varautunut hyvin korkojen nousuun, ja riskivarauksia on vahvistettu matalien korkojen aikana. Nyt vastaavasti varauksia puretaan. Myös lähivuosien tulosnäkymät ovat heikot”, sanoo Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Euroopan keskuspankki aloitti vuonna 2022 koronnostot hidastaakseen liian nopeaa inflaatiota ja jatkoi nostoja vuonna 2023, jolloin EKP:n talletuskorko nousi 2,0 prosentista 4,0 prosenttiin.

Suomen Pankki on ostanut rahapoliittisissa ohjelmissa velkakirjoja, joista merkittävä osa on Suomen julkisen sektorin liikkeeseen laskemia. Velkakirjat ovat pitkäaikaisia ja kiinteäkorkoisia. Ostot on tehty luomalla likviditeettiä, jonka liikepankit ovat tallettaneet keskuspankkiin. Talletuksille maksettiin vuonna 2023 keskimäärin 3,3 prosentin korkoa. Varojen ja velkojen erilainen korkosidonnaisuus on luonut keskuspankin taseeseen rakenteellista korkoriskiä, joka on korkojen noustua realisoitunut.

Korkojen nousun seurauksena liikepankkien talletuksille maksettiin tilikaudella 2023 korkoa 4 472 milj. euroa, mikä ylittää varallisuuserien tuotot. Vuoden 2023 korkokate, −1 044 milj. euroa, oli 1 503 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Keskuspankkierien kate, joka sisältää sekä Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden korkotuotot että sen osuuden eurojärjestelmän rahapolitiikan korkokatteesta, oli −1 027 milj. euroa (2022: 35 milj. euroa). Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintakulut ja -tuotot ilman setelihankintoja ja eläkerahastomaksua olivat −70 milj. euroa (2022: −66 milj. euroa).

Suomen Pankin tilinpäätös, joka sisältää myös Finanssivalvonnan tuotot ja kulut, on julkaistu tänään 22.3.2024 Suomen Pankin verkkosivustolla.

Lisätietoja antaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, puh. 09 183 2007.

Suomen Pankin vuosikertomus 2023

Riskienhallintapäällikkö Antti Nurminen kirjoittaa blogissaan korkojen nousun vaikutuksesta Suomen Pankin tulokseen:

Suomen Pankki kattaa rahapolitiikkatoimien kustannuksia purkamalla varauksiaan