Suomen Pankin markkinaoperaatiot-osaston osastopäälliköksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri, M.A. (Econ.) Mika Pösö. Nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi.  

Pösö on toiminut Suomen Pankin johtokunnan neuvonantajana ja johdon sihteeristön osastopäällikkönä sekä muissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä pankin osastoilla vuodesta 1995. Vuosina 2020–2023 Mika Pösö työskenteli Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtokunnan jäsenenä Washington D.C.:ssä.

Markkinaoperaatiot-osaston tehtävänä on toteuttaa EKP:n rahapolitiikkaa, sijoittaa Suomen Pankin rahoitusvarallisuutta ja tuottaa markkina-analyysiä päätöksentekoa varten. Osasto vastaa näihin tehtäviin liittyvästä selvitystoiminnasta, vakuushallinnasta ja maksuliikenteestä sekä tuottaa TARGET-maksujärjestelmäpalvelut.