Valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä Greener Finance for Sustainable Future -konferenssissa 30–31. lokakuuta pureuduttiin kestävän rahoituksen rooliin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Rahoitusmarkkinoilla ja kestävän rahoituksen edistämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Greener Finance for Sustainable Future -konferenssi edisti osaltaan kestävän rahoituksen kysymyksien ratkaisemista, kun eri näkökulmia, ideoita ja ratkaisuja tuotiin esille kansainväliseen keskusteluun.

Kestävä rahoitus ja riskit nousivat esiin keskusteluissa

Ilmastoasioita ja rahoitusmarkkinoiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä käsiteltiin konferenssissa monesta eri näkökulmasta. Kaksipäiväinen konferenssi sisälsi useita monialaisia puheenvuoroja ja paneeleja. Erityisen keskeisiksi puheenaiheiksi konferenssissa nousivat seuraavat asiat:

  • Ilmastotavoitteet voivat jäädä toteutumatta, ellei rahoitusala ole mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä.
  • Ratkaisuihin tarvittava raha on olemassa, mutta se tulisi kohdentaa kestävämmin.
  • Rahoitusmarkkinat tarvitsevat yhteisen käsitteistön kestävyydelle.
  • Ilmastoriskien ymmärtäminen vaatii julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä.

Konferenssin avasivat valtiovarainministeri Mika Lintilä ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Tutustu konferenssin materiaaleihin

Greener Finance for Sustainable Future -konferenssin tallenne on julkaistu verkossa. Kansainvälisen tilaisuuden puheenvuorot ovat englanniksi.

Tapahtumasivu

Puheet

Tallenteet

Live-kuvitukset

Sosiaalisessa mediassa käydyn vilkkaan keskustelun konferenssin teemoista löydät aihetunnisteella #GreenFinance.

Lue lisää kestävästä rahoituksesta

Blogit ja artikkelit

Lisäksi

Lisätietoja:

Finanssiasiantuntija Milla Kouri, puh. +358 50 599 3516, valtiovarainministeriö, milla.kouri(at)vm.fi

Vanhempi ekonomisti Otso Manninen, puh. +358 50 372 5295, Suomen Pankki, otso.manninen(at)bof.fi