Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) julkaisi tänään (16.3.) puolivuosittain päivitettävät ennusteensa Venäjän ja Kiinan talouksille. Kevään 2021 ennuste kattaa vuodet 2021–2023.

Venäjän talouden ennustetta on nostettu viime syksystä, sillä öljyn hinta ja odotukset hinnan kehityksestä ovat nousseet. Myös koronaepidemian vaikutukset ovat jääneet pelättyä pienemmiksi, ja epidemian odotetaan helpottavan ensi vuoteen mennessä. BKT:n odotetaan elpyvän viime vuoden notkosta ja kasvavan tänä sekä ensi vuonna noin kolme prosenttia vuodessa, minkä jälkeen kasvu hidastuu. Kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia, sillä koronaepidemia voi pitkittyä Venäjällä ja maailmalla. Myös öljymarkkinoiden tilanne pysyy herkkänä.

Kiinan talouden palautuminen koronapudotuksesta oli viime vuoden jälkipuoliskolla nopeaa. Kasvua tuki viennin hyvä kehitys sekä talouspolitiikan toimet, jotka lisäsivät erityisesti investointeja. Kasvupotentiaali on kuitenkin laskenut sekä pidempiaikaisten rakenteellisten tekijöiden että koronaelvytyksen kasvattamien epätasapainojen vuoksi. Matalan vertailutason takia tämän vuoden kasvu tulee olemaan nopeaa, mutta jää seuraavina vuosina huomattavasti hitaammaksi. Vaikka talous palautui kasvuun nopeasti, jättää koronakriisi talouden aiempaa haavoittuvaisemmaksi. Tämän lisäksi ulkoiset epävarmuudet ovat kasvaneet erityisesti Yhdysvaltojen pyrkiessä rajoittamaan maiden välistä keskinäisriippuvuutta. Talouspolitiikassa ei ole odotettavissa merkittäviä markkinakilpailua lisääviä rakenneuudistuksia. Sen sijaan alkavalla viisivuotiskaudella omavaraisuutta pyritään kasvattamaan ja taloutta ohjataan yhä enemmän keskusjohtoisesti.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet

Lisätietoja:
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 09 183 3440 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta, puh. 09 183 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)