Suomen Pankin omaa sijoitusvarallisuutta koskeva vastuullisen sijoittamisen vuosiraportti 2023 on julkaistu. Raportissa kerrotaan mm. Suomen Pankin sijoitusten ilmastovaikutukset (pl. rahapoliittiset operaatiot ja osto-ohjelmat).

Suomen Pankin sijoitustoiminnalle asetettu ilmastotavoite on hiilineutraalisuus viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotavoitteen tukemiseksi sijoitustoiminnassa on asetettu omaisuuslajikohtaisia välitavoitteita, joiden avulla seurataan kokonaistavoitteen kehittymistä.

Ilmastotunnusluvut on laskettu eurojärjestelmän yhteisesti sovittujen raportointimallien mukaisesti. Vuosiraportti noudattaa TCFD-raportointisuosituksia (Task Force on Climate Related Disclosures).

Englanninkielinen versio julkaistaan myöhemmin kesäkuussa.