Malli hyödyntää lähes 50 muuttujan joukkoa ja ennuste päivittyy reaaliaikaisesti uusien tilastojulkistusten myötä. Ennusteen lisäksi malli tuottaa ns. uutisanalyysin, jonka avulla voidaan arvioida uusien tilastojulkistusten vaikutus BKT:n ennusteen tarkentumiseen.

 

Malli on kehitetty Suomen Pankissa hyödyntäen viimeaikaista tutkimuskirjallisuutta. Lyhyen aikavälin BKT-ennuste on puhtaasti mallipohjainen, ja sen tarkoitus on havainnollistaa laajan muuttujajoukon informaatiota BKT:n kehityksestä. Malli sisältää informaatiota kuukausi- ja neljännesvuositasolla. Koska mallissa ei käytetä korkeamman frekvenssin dataa sopeutuu se verrattain hitaasti erittäin nopeasti muuttuvaan taloustilanteeseen.

Lyhyen aikavälin ennuste ei ole Suomen Pankin virallinen ennuste. Suomen Pankki julkaisee kaksi kertaa vuodessa (joulukuussa ja kesäkuussa) Suomen talouden ennusteen www.eurojatalous.fi -sivustolla.