HUOM! Tämä tilaisuus on peruttu. Suomen Pankki on päättänyt, että koronavirustilanteen takia emme järjestä yleisötilaisuuksia 13.3.-31.5. välisenä aikana. 

EKP käynnisti strategiansa uudelleenarvioinnin tammikuussa 2020. Tavoitteena on varmistaa, että rahapolitiikan strategia vastaa tarkoitustaan nyt ja tulevaisuudessa.

Strategian uudelleenarvioinnissa rahapolitiikkaa tarkastellaan EKP:n hintavakaustehtävän rajoissa joka näkökulmasta, myös ilmastokysymykset huomioon ottaen. Arviointi perustuu tarkkaan, kokonaisvaltaiseen analyysiin, ja siihen lähdetään avoimin mielin.

Osana uudelleenarviointia euromaiden keskuspankit järjestävät kuuntelutilaisuuksia, joissa haetaan kansalaisyhteiskunnan ja keskuspankkien muiden sidosryhmien näkemyksiä.

Tilaisuus on ympäristö- ja ilmastotematiikkaan perehtyneille tutkijoille ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoille suunnattu kutsuvierastilaisuus, josta laaditaan julkinen raportti.