Pääjohtaja Olli Rehn
Suomen Pankki
Euro ja talous -tiedotustilaisuus, Helsinki 11.6.2019

EKP:n elvyttävä rahapolitiikka tukee euroalueen talouskasvua ja hintavakaustavoitteen saavuttamista

EKP:n neuvosto päätti viime torstaina ylläpitää ja voimistaa rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta. EKP:n päätösten taustalla olevasta taloudellisesta analyysista voidaan tehdä kaksi keskeistä johtopäätöstä.

Ensinnäkin maailmantaloudessa ja -politiikassa vallitsee pitkittynyt epävarmuus, mikä johtuu etenkin laajentuneesta ja kärjistyneestä kauppasodasta erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Tämä kauppasota tuskin laukeaa nopeasti, koska sen taustalla piilee näiden kahden kamppailu teknologisesta ja taloudellisesta johtajuudesta.

Toiseksi euroalueen talouden kasvu on hidastunut ja markkinoiden inflaatio-odotukset laskeneet verrattuna alkuvuoden ennusteisiin. Inflaatio-odotukset ovat jääneet alhaiselle tasolle, mikä vaikeuttaa EKP:tä saavuttamasta hintavakaustavoitettaan, joka on alle mutta lähellä 2 prosenttia. EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä edellyttäisi, että euroalueen inflaatio voi lyhyellä aikavälillä vaihdella 2 prosentin molemmin puolin.

Viime torstaina päätetyillä rahapoliittisilla toimilla pidetään rahoitusolot erittäin suotuisina ja tuetaan euroalueen talouskasvua. Ohjauskorot pidetään nykyisillä tasoillaan vuoden 2020 alkupuoliskon ajan. Ostettujen omaisuuserien uudelleensijoituksia jatketaan sitäkin pidempään. Uusi kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja käynnistetään syyskuussa. Näillä toimilla pyritään kasvattamaan euroalueen sisäisiä hintapaineita ja tukemaan siten inflaation kehitystä keskipitkällä aikavälillä.

Jos euroalueen talouden kehitys heikkenee edelleen ja muuttuu epäsuotuisaksi, EKP:n neuvosto ryhtyy päättäväisiin toimiin ja on valmis käyttämään kaikkia välineitään tarpeen mukaan sen varmistamiseksi, että inflaatiovauhti palautuu edelleen kestävästi kohti EKP:n neuvoston tavoitetta. EKP:n neuvosto voi talouskehityksen niin vaatiessa vahvistaa ennakoivaa viestintää, sen yhteyttä hintavakaustavoitten saavuttamiseen, laskea ohjauskorkoja ja lieventää niihin mahdollisesti liittyviä sivuvaikutuksia ja/tai käynnistää uudelleen arvopapereiden netto-ostot.

Seuraavan kerran EKP:n neuvosto kokoontuu päättämään rahapolitiikasta 25.7.2019.