Suomen Pankki ja Finanssivalvonta ovat tehneet lainsäädäntöaloitteen, jossa esitetään käteisautomaattipalvelujen tarjontaa koskevan uuden lainsäädännön valmistelua.

Käteisautomaattipalvelujen tarjonta ei nykyisin edellytä Suomessa toimilupaa tai palveluntarjoajan rekisteröintiä. Käteisautomaattipalvelujen tarjonnan järjestämistä ei myöskään sellaisenaan säännellä tai valvota. Vain sellaiset käteisautomaattipalvelujen tarjoajat, joille pankit sopimusperusteisesti ulkoistavat oman käteisnostopalvelujensa tarjonnan, ovat välillisesti Finanssivalvonnan valvonnassa.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta ovat esittäneet valtiovarainministeriölle, että käteisautomaattipalvelujen tarjonnasta tehtäisiin Suomessa toimilupaa tai palveluntarjoajan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa. Lisäksi Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan aloitteessa esitetään, että käteisautomaattipalveluja tarjoaville toimijoille asetettaisiin muun muassa operatiivisten riskien hallintaan, varautumiseen ja raportointiin liittyviä vaatimuksia. Tavoitteena on, että eri toimijoita valvottaisiin yhdenmukaisin periaattein palveluntarjoajan liiketoimintamallista riippumatta.

Lisätietoja aloitteesta antavat: 

Suomen Pankissa toimistopäällikkö Heli Snellman, heli.snellman(at)bof.fi, puh. 09 183 2183

Finanssivalvonnassa toimistopäällikkö Markku Koponen, markku.koponen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5389

Lue lisää: 

Lainsäädäntöaloite käteisautomaattipalvelujen tarjonnan kansallisesta sääntelystä

Taustamuistio - Lainsäädäntöaloite käteisautomaattipalvelujen tarjonnan kansallisesta sääntelystä