Suomen Pankin tutkimustoiminnasta on valmistunut raportti, jossa kolme kansainvälisesti tunnettua taloustieteen professoria arvioi pankin tutkimustoimintaa viiden viime vuoden ajalta. Arviointiryhmän jäsenillä on myös merkittävää kokemusta keskuspankkitoiminnasta. Vastaava arvio on tehty vuosina 1999, 2004, 2009 ja 2015.

Raportissa on arvioitu tutkimustoiminnan tieteellistä laatua ja merkitystä Suomen Pankin tavoitteiden kannalta. Siinä on myös esitetty suosituksia, joiden avulla tutkimustoimintaa voitaisiin edelleen kehittää. Niiden mukaan Suomen Pankin tulisi mm.

-                     lisätä tutkimusta politiikkayksiköissä,

-                     laajentaa nousevien talouksien tutkimusta kansainvälisen talouden tutkimukseen,

-                     lisätä tutkimusharjoittelijoiden määrää.

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki toteaa, että globaalit haasteet kuten finanssikriisi, pandemia ja tuoreimpana sota Ukrainassa ovat saaneet keskuspankit arvioimaan tutkimustarpeitaan uusista näkökulmista. Arviointiraportin mukaan suomalaisia mikroaineistoja voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin myös rahapolitiikan ja rahoitusvakauden tutkimuksessa.

Arviointiryhmään kuuluivat

Óscar Jorda, Senior Policy Adviser, Federal Reserve Bank of San Francisco ja professori, University of California, Davis

Marco Pagano, professori, University of Naples Federico II ja Einaudi Institute for Economics and Finance

Johanna Wallenius, professori, Stockholm School of Economics


Lisätietoja raportista antavat johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, puh. 09 183 2005 ja tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle, puh. 09 183 2309.

Bank of Finland Research Evaluation Report 2021 (raportti englanniksi)