Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) järjestämässä Venäjä-tietoiskussa 28.3.2022 käsitellään Venäjän aloittaman sodan talousvaikutuksia monesta näkökulmasta. Tietoiskussa esitellään myös BOFIT:n uusi Venäjä-ennuste.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on iskenyt maan talouteen. Venäjän BKT kutistuu tänä vuonna arviolta kymmenesosalla ja jää arvioiden mukaan lähivuosinakin vuosikymmenen takaiselle tasolle. Tämä johtuu epävakaudesta Venäjällä, maalle asetetuista talous- ja kauppapakotteista sekä Venäjän omista vastasanktioista. Lisäksi ruplan kurssi on sukeltanut jyrkästi, ja Venäjän tuonnin arvioidaan putoavan puolella eli 2000-luvun puolivälin lukemiin. Venäjän viennin määrä supistuu etenkin, kun EU-maat vähentävät energian tuontia Venäjältä. Inflaatio pudottaa kotitalouksien kulutusta paljon, ja investoinnit kärsivät pahoin. Ennusteriskit ovat harvinaisen suuria mm. sodan, pakotteiden, inflaation ja investointien osalta. Julkisen talouden menoja saatetaan lisätä voimakkaastikin.

Tietoiskussa käsitellään uuden ennusteen lisäksi myös useita muita teemoja. Venäjän sisäinen kehitys näyttäytyy tällä hetkellä monin tavoin huolestuttavana. Muun muassa. kansalaisten poliittiset vapaudet kaventuvat entisestään. Pakotteiden vaikutus Venäjän talouteen on selvästi haitallinen, ja negatiivisia vaikutuksia kertyy sekä hyvin lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Monin osin Venäjä on sulkeutunut maailmantalouden ulkopuolelle. Venäjän hyökkäyksen takia asetetut pakotteet ja esimerkiksi raaka-aineiden hintojen nousu vaikuttavat negatiivisesti koko maailmantalouteen, myös Suomeen. Kyseessä on kuitenkin pieni kustannus erittäin suuren haitan torjunnassa.

Euroopan unioni pyrkii tällä hetkellä vähentämään monin tavoin riippuvuuttaan venäläisestä energiasta. Tietoiskussa käsitellään myös sitä, millaisia muutoksia maailman energiamarkkinoilla on käynnissä, ja kuinka realistista venäläisen energian korvaaminen on.

Seuraa tietoiskua suorana klo 13.00 alkaen

BOFIT Venäjä-ennuste 2022-2023

Lisätietoja medioille: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (satu.hietanen@bof.fi, p. 050 352 7802)