Kiinan taloustilanne heikkeni kesän 2023 aikana, kun kiinteistösektori syöksyi uudelleen alamäkeen, vienti veti heikosti sekä kotitalouksien kulutus, joka ei piristymisestään huolimatta riittänyt ylläpitämään talouden kasvuvauhtia. Viime kuukausina viranomaisten ilmoittamat lukuisat pienet toimet talouden tukemiseksi vakauttavat kasvua, ja odotamme BKT:n kasvavan noin 5 % kuluvana vuonna.

”Kiinan talous on siirtymässä kohti hitaamman kasvun aikaa rakenteellisten tekijöiden painamana”, toteaa BOFITin vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta.

Kasvu hidastuu noin 4 prosenttiin 2024 ja 3 prosenttiin 2025. Kasvua jarruttavat etenkin rakenteelliset tekijät: työikäisen väestön supistuminen, väestön nopea ikääntyminen, muutos investointivetoisesta kasvumallista kulutusvetoiseen ei etene ja heikko kokonaistuottavuuden kehitys. Tilanteen korjaamiseksi tarvittavien laajojen rakenteellisten uudistusten ei odoteta merkittävästi etenevän ennustejaksolla. Maan johdon vahva painotus omavaraisuuden ja kansallisen turvallisuuden vahvistamiseen heijastuu laajasti talouspolitiikkaan.

Samalla elvytysvara on kaventunut. Julkisen talouden alijäämät ovat olleet vuosia erittäin suuria ja samalla velkaa kertynyt huomattavasti. Rahapolitiikan keventämistä rajoittavat pääoman jo nyt suuret ulosvirtapaineet. Tulevaisuuden näkymään liittyy luonnollisesti paljon riskejä esimerkiksi ulkosuhteiden kehityksen osalta. Myös rahoitussektorin riskit ovat edelleen koholla.

Ennusteteksti kokonaisuudessaan sivuillamme:
BOFIT Kiinan talouden ennuste 2023–2025

Lisätietoja:

BOFITin ajankohtaista Kiinan talouden analyysiä sisältävät julkaisut löydät verkkosivuiltamme www.bofit.fi