EKP:n neuvosto on 7.9.2023 hyväksynyt suuntaviivat (EU 2023/2415) uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen (EU) 2022/912 (EKP/2022/8) muuttamisesta (EKP/2023/22).

Suomen Pankki on tehnyt vastaavat muutokset. TARGET- Suomen Pankki -osajärjestelmää koskevat säännöt löytyvät sääntökokoelmasta Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille. Uudet säännöt astuvat voimaan 20.11.2023.