EKP:n neuvosto on 24.2.2022 hyväksynyt päivitetyt suuntaviivat uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) kumoamisesta (EKP/2022/8) sekä päivittänyt näitä suuntaviivoja 9.11.2022.  

Suomen Pankki on tehnyt vastaavat muutokset. Uudistetut TARGET- Suomen Pankki -osajärjestelmää koskevat säännöt korvaavat TARGET2- Suomen Pankki järjestelmän vanhat säännöt ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille. Uudet säännöt astuvat voimaan 20.3.2023.