Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty ja ne sisältävät nyt EKP:n päivitykset yleisasiakirjasuuntaviivoihin (EKP/2022/48), rahapolitiikan toimeenpanossa sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia koskeviin suuntaviivoihin (EKP/2022/49) sekä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuihin suuntaviivoihin (EKP/2022/50).

Näiden muutosten lisäksi Suomen Pankin lisälainasaamiskehikossa sovellettavat markkina-arvon aliarvostukset on päivitetty ja Suomen Pankin rahapolitiikan hyväksyttäviä vastapuolia koskevia operatiivisia vaatimuksia on täydennetty vaihtoehdolla, jossa vastapuoli haluaa käyttää ainoastaan maksuvalmiusjärjestelmän yön yli -talletusmahdollisuutta Suomen Pankin välityksellä. Lisäksi asiakirjassa käytettyjä TARGET-palveluihin liittyviä termejä on ajantasaistettu.

Muutokset astuvat voimaan 29.6.2023.

Katso: Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille